Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Προσωπογραφίες (536 Θέματα)

Νόμισμα του Βαλεριανού και της Μαρινιάνας.

περισσότερα


Νόμισμα του Γαλλιηνού.

περισσότερα


Νόμισμα του Μαξεντίου.

περισσότερα


Νόμισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

περισσότερα


Νόμισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

περισσότερα


Νόμισμα του Κωνστάντιου.

περισσότερα


Νόμισμα του Κώνσταντος.

περισσότερα


Νόμισμα του Ιουλιανού του Αποστάτη (ή Φιλοσόφου).

περισσότερα


Νόμισμα του Νουμεριανού.

περισσότερα


Νόμισμα του Αρκάδιου.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Αρκάδιου και του Ονώριου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Νόμισμα της Πουλχερίας.

περισσότερα


Νόμισμα της Ευδοκίας συζύγου του Θεοδοσίου Β΄.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Λέοντα Γ΄Ίσαυρου, από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Ε΄ , από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Λέοντα Δ΄του Χάζαρου και της Ειρήνης της Αθηναίας από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Λέοντα Δ΄του Χάζαρου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Νόμισμα του Καρλομάγνου.

περισσότερα


Νόμισμα του Νικηφόρου Α΄.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Ισαάκιου Β΄και του Αλέξιου Γ΄Αγγέλου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Νόμισμα του Αλέξιου Δ΄Αγγέλου.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Βαλδουΐνου της Φλάνδρας, πρώτου λατίνου αυτοκράτορα της Ρωμανίας από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Ερρίκου του Αινώ δεύτερου λατίνου αυτοκράτορα της Ρωμανίας από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553 και προσωπογραφία του Ερρίκου Δάνδολου, δόγη της Βενετίας κατά την Δ΄Σταυροφορία.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Ρομπέρ ντε Κουρτεναί και του Πέτρου Β' ντε Κουρτεναί λατίνων αυτοκρατόρων της Ρωμανίας, από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Βαλδουίνου Β' Λατίνου αυτοκράτορα της Ρωμανίας και του Μιχαήλ Παλαιολόγου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Νέριου Α΄Ατζαγιόλι πρώτου φλωρεντινού δούκα των Αθηνών.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Αντώνιου Α΄Ατζαγιόλι φλωρεντινού δούκα των Αθηνών.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Αντώνιου Ατζαγιόλι γιου του Φραγκίσκου, φλωρεντινού δούκα των Αθηνών.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Νέριου Ατζαγιόλι γιου του Φραγκίσκου, φλωρεντινού δούκα των Αθηνών.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Φραγκίσκου Ατζαγιόλι γιου του Νέριου, φλωρεντινού δούκα των Αθηνών.

περισσότερα