Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μεσσηνία (317 Θέματα)

Οθωμανικό λάβαρο το οποίο απέσπασαν οι Βενετοί όταν εκπόρθησαν την Κορώνη το 1685.

περισσότερα


Τοπίο κοντά στον κόλπο της Μεσσηνίας.

περισσότερα


Η Αρκαδική πύλη και τμήμα των οχυρώσεων στην Αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Άποψη στο εσωτερικό της Αρκαδικής Πύλης στην Αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.

περισσότερα


Χάρτης της Μεσσηνίας.

περισσότερα


Οθωμανικό λάβαρο το οποίο απέσπασαν οι Βενετοί ως τρόπαιο όταν εκπόρθησαν την Κορώνη το 1685.

περισσότερα


Άποψη της Μεθώνης.

περισσότερα


Άποψη του κάστρου της Κορώνης.

περισσότερα


Κάτοψη του κάστρου της Κορώνης.

περισσότερα


Άποψη της Κορώνης από τα νότια.

περισσότερα


Άποψη της Πύλου (Νιόκαστρο) με αναφορά στον ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικό πόλεμο.

περισσότερα


Άποψη της Καλαμάτας.

περισσότερα


Το κάστρο της Ζαρνάτας.

περισσότερα


Κάτοψη του κάστρου της Ζαρνάτας.

περισσότερα


Άποψη του κάστρου της Κορώνης. Στο βάθος δεξιά το κάστρο της Καλαμάτας.

περισσότερα


Άποψη της Μεθώνης.

περισσότερα


Χάρτης της Κορώνης και κάτοψη του κάστρου της.

περισσότερα


Άποψη του κάστρου της Ζαρνάτας στη Μάνη.

περισσότερα


Άποψη της Καλαμάτας.

περισσότερα


Άποψη της Πύλου με το Νιόκαστρο.

περισσότερα


Άποψη του κάστρου της Μεθώνης.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Μεθώνης, με κάτοψη του κάστρου της. Στα δεξιά κάτοψη του Νιόκαστρου Πύλου και πάνω αριστερά η νήσος Σαπιέντζα.

περισσότερα


Άποψη του κάστρου της Κορώνης.

περισσότερα


Χάρτης της Κορώνης, της Μεθώνης και των νησιών Σαπιέντζα, Σχίζα και Βενέτικο.

περισσότερα


Τοπίο στην πεδιάδα της Μεσσηνίας.

περισσότερα


Ορεινό πέρασμα στη Λαγκάδα Μεσσηνίας.

περισσότερα


1. Οθωμανική κρήνη στην Πύλο. 2. Δεξαμενή νερού στην Πύλο. 3. Η είσοδος του Νιόκαστρου στην Πύλο.

περισσότερα


Τομή καθ'ύψος και κάτοψη της εκκλησίας της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, που παλαιότερα ήταν οθωμανικό τέμενος, στο Νιόκαστρο Πύλου.

περισσότερα


Η Μεταμόρφωση του Σωτήρα (αρχικά οθωμανικό τέμενος) στο Νιόκαστρο Πύλου.

περισσότερα