Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Αρδρευτικά έργα (11 Θέματα)

Η λίμνη της Κωπαΐδας.

περισσότερα


Αποστραγγιστικό κανάλι (καταβόθρα) στην Κωπαΐδα.

περισσότερα


Η Λίμνη Κωπαΐδα και οι Καταβόθρες.

περισσότερα


Η λίμνη της Κωπαΐδας, Βοιωτία.

περισσότερα


Η Καταβόθρα της λίμνης Κωπαΐδας.

περισσότερα


Καταβόθρα (σήραγγα), μέρος του έργου της αποξήρανσης της Κωπαΐδας.

περισσότερα


Τμήμα της Ρωμαϊκής Κινστέρνας στα Άπτερα, κοντά στα Χανιά.

περισσότερα


Η Κρήνη Μπέμπο στην Πλατεία Κορνάρου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η κρήνη χτίστηκε μεταξύ 1552-1554 από τον καπετάνιο Τζιανματέο Μπέμπο. Φέρει οικόσημα της βενετικής εποχής, ενώ στο κέντρο στέκει γλυπτό ρωμαϊκής περιόδου.

περισσότερα


Υπαίθρια αγορά γύρω από την οθωμανική κρήνη της πλατείας Κορνάρου στο Ηράκλειο. Η κρήνη είναι σήμερα γνωστή ως Φιλανθρωπική Κρήνη της Πλατείας Κορνάρου. Στα αριστερά διακρίνεται η βενετική κρήνη Μπέμπο.

περισσότερα


Η λίμνη της Κωπαΐδας στη Βοιωτία.

περισσότερα


Αποστραγγιστικό κανάλι (καταβόθρα) των προϊστορικών χρόνων στην Κωπαΐδα.

περισσότερα