Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Λακκοειδής τάφοι (Μυκήνες) (3 Θέματα)

Είσοδος λακκοειδούς τάφου στις Μυκήνες.

περισσότερα


Λακκοειδής τάφος στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Εικ. 1. Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών. Εικ. 2 - 7. Λακκοειδείς τάφοι στις Μυκήνες: Είσοδοι, τομές καθ' ύψος, κατόψεις.

περισσότερα