Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Βιβλιοθήκη του Αδριανού (Αθήνα) (35 Θέματα)

Άποψη της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Διακρίνεται το εκκλησάκι Άγιος Ασώματος "στα Σκαλιά".

περισσότερα


Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού.

περισσότερα


Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού από το σπίτι του προξένου της Βρετανίας Νικόλαου Λογοθέτη.

περισσότερα


Κάτοψη της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Με πιο έντονη σκίαση τα τμήματα που σώζονταν ακόμα.

περισσότερα


1. Γεωμετρική απεικόνιση της πύλης της Βιβλιοθήκης του Αδριανού και της πρόσοψης βορείως της πύλης. 2. Τομή της πρόσοψης. Τομή της πύλης και του νότιου πτερώματος με έναν από τους κίονες μεταξύ της πύλης και του νοτίου πτερώματος. 3. Τομή της πύλης και της εισόδου του μνημείου. 4.Τμήμα πλευρικού τοίχου του μνημείου μαζί με το γείσο.

περισσότερα


1. Βάση ενός από τους τέσσερις αυλακωτούς κίονες της πύλης. 2. Γείσο των πλευρικών τείχων και των εξεδρών. 3. Επιστύλιο της κυρίας εισόδου του μνημείου. 4. Τομή του επιστυλίου.

περισσότερα


Όψη κορινθιακού κιονόκρανου, θριγκού και γείσου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Άνοψη γωνιακού φατνώματος και τομή κιονοκράνου.

περισσότερα


Βιβλιοθήκη του Αδριανού: 1. Σχέδιο του κιονοκράνου. 2. Όψη του κιονοκράνου από γωνία.

περισσότερα


Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού.

περισσότερα


Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού.

περισσότερα


Διακοσμητικό θέμα.

περισσότερα


Επιτύμβιο αγγείο. Σκαρίφημα μέρους της αρχαίας αγοράς και αρχαίες επιγραφές.

περισσότερα


Άποψη της Βιβλιοθήκης του Αδριανού από το σπίτι του προξένου της Βρετανίας Νικόλαου Λογοθέτη. Διακρίνονται στο πρώτο επίπεδο τα εργαστήρια σαπωνοποιίας, ένας οθωμανός αγάς που δέχεται ένα επισκέπτη και στα δεξιά ένας αλβανός ιπποκόμος.

περισσότερα


Κάτοψη της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.

περισσότερα


Πλάγια όψη του πρόπυλου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού και τομή της μπροστινής πλευράς.

περισσότερα


Τομή του πρόπυλου και της εισόδου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.

περισσότερα


Τμήμα του πλευρικού τοίχου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.

περισσότερα


Στυλοβάτης και βάση κίονα της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.

περισσότερα


Όψη κορινθιακού κιονόκρανου, θριγκού και γείσου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Άνοψη γωνιακού φατνώματος και τομή κιονοκράνου.

περισσότερα


Εικ. 1. Άνοψη κορινθιακού κιονοκράνου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Εικ. 2. Όψη κιονοκράνου.

περισσότερα


Κάτοψη και όψη τμήματος της Βιβλιοθήκης του Αδριανού το οποίο είχε συμπεριληφθεί στην εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς.

περισσότερα


Εικ. 1. Γείσο των πλαϊνών τοίχων της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Εικ. 2. Επιστύλιο της εισόδου, μπροστά από το οποίο βρίσκεται το πρόπυλο. Εικ. 3. Τομή του επιστυλίου. Εικ. 4. Πεσσός και τόξο ενσωματωμένα στην εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς. Εικ. 5. Τομή επιστυλίου το οποίο στηρίζουν τρεις κίονες και πεσσός που βρίσκονται δίπλα στην εκκλησία. Εικ. 6. Επίστεψη πεσσού.

περισσότερα


Τα ερείπια της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.

περισσότερα


Εικ. 1 έως 4. Βιβλιοθήκη του Αδριανού: κάτοψη της δυτικής πλευράς, δυτική όψη, όψη θριγκού, άνοψη οροφής με λεπτομέρειες φατνωμάτων. Εικ. 5. Κάτοψη του περιβόλου και του ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα.

περισσότερα


Άποψη της Βιβλιοθήκης του Αδριανού στην Αθήνα. Κάτοψη του μνημείου.

περισσότερα


Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού.

περισσότερα


Εικ. 1. Όψη της κιονοστοιχίας της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Εικ. 2. Κάτοψη του Ναού του Ολυμπίου Διός. Εικ. 3. Κάτοψη του περιβόλου του ναού με τη μορφή ορθογώνιας στοάς. Εικ. 4. Όψη γωνιακού επιστυλίου και γείσου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Εικ. 5. Άνοψη του γείσου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού και λεπτομέρειες φατνωμάτων.

περισσότερα


Άποψη της βιβλιοθήκης του Αδριανού με την Μεγάλη Παναγία. Αρχαίο ανάγλυφο από την Αθήνα.

περισσότερα


Το Τζαμί Τζισταράκη στην οδό Άρεως στην Πλάκα. Στα δεξιά η Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Ιούλιος 1854.

περισσότερα