Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αψίδα των Σεργίων (Πούλα) (21 Θέματα)

Η αψίδα των Σεργίων στην Πόλα της Κροατίας.

περισσότερα


Η Αψίδα των Σεργίων στην Πόλα (Pula) της Κροατίας. Απεικονίζονται Σλαβόφωνοι αγρότες με άμαξα την οποία σέρνουν βόδια. Ο James Stuart, ο Nicholas Revett και ο βοηθός τους βρίσκονται επάνω στην αψίδα και σχεδιάζουν. Στα αριστερά της εικόνας άλλος Σλαβόφωνος άντρας ενημερώνει τις γυναίκες που έχουν συναθροιστεί ότι οι περιηγητές αναζητούν θησαυρούς στην αψίδα των Σεργίων.

περισσότερα


Κάτοψη της Aψίδας των Σεργίων στην Πόλα της Κροατίας.

περισσότερα


Η πρόσοψη της Aψίδας των Σεργίων στην Πόλα της Κροατίας.

περισσότερα


Τομή και πλάγια όψη της Aψίδας των Σεργίων στην Πόλα της Κροατίας.

περισσότερα


Εικ. 1: Κιονόκρανο και θριγκός από την Aψίδα των Σεργίων στην Πόλα της Κροατίας. Εικ. 2: Τομή του κιονοκράνου. Εικ. 3: Φατνώματα της επίστεψης της αψίδας.

περισσότερα


Περιγράμματα αρχιτεκτονικών μελών από την Αψίδα των Σεργίων στην Πόλα της Κροατίας: Κιονόκρανο και θριγκός, τομή του κιονοκράνου και φατνώματα της επίστεψης.

περισσότερα


Εικ. 1: Άνοψη κίονα από την Aψίδα των Σεργίων στην Πόλα της Κροατίας. Εικ. 2: Όψη εξωτερικού κιονοκράνου.

περισσότερα


Εικ. 1: Κάτοψη κίονα από την Aψίδα των Σεργίων στην Πόλα (Pula) της Κροατίας, όπου φαίνεται η απόληξη των ραβδώσεων. Εικ. 2: Κρηπίδα, στυλοβάτης και βάση κίονα.

περισσότερα


Εικ. 1: Το μεσαίο τμήμα των φατνωμάτων της οροφής της Aψίδας των Σεργίων στην Πόλα της Κροατίας. Εικ. 2: Τμήμα παραστάδας, επικράνου και γένεση αψίδας. Εικ. 3: Κρηπίδα, κοσμήτης και βάση.

περισσότερα


Ανάγλυφα με τρόπαια στη ζωφόρο της Aψίδας των Σεργίων στην Πόλα της Κροατίας.

περισσότερα


Πρόσοψη της Αψίδας των Σεργίων στην Πούλα της Κροατίας. Κάτοψη του μνημείου.

περισσότερα


Η αψίδα των Σεργίων στην Πούλα της Κροατίας.

περισσότερα


Προμετωπίδα: Σύνθεση αρχαιοτήτων της Κροατίας. Στο πρώτο επίπεδο ο Ναός του Αυγούστου και της Ρώμης και το Αμφιθέατρο στην Πούλα. Στο βάθος δεξιά το Παλάτι του Διοκλητιανού στο Σπλιτ και η Αψίδα των Σεργίων στην Πούλα.

περισσότερα


Άποψη τμήματος των τειχών της Πούλας στην Κροατία. Στο βάθος το ρωμαϊκό αμφιθέατρο της πόλης. Στα αριστερά το κάστρο. Στο κέντρο η Αψίδα των Σεργίων.

περισσότερα


Η Αψίδα των Σεργίων στην Πούλα της Κροατίας.

περισσότερα


Άποψη της Αψίδας των Σεργίων στην Πούλα της Κροατίας.

περισσότερα


Πλάγια όψη της Αψίδας των Σεργίων στην Πούλα της Κροατίας.

περισσότερα


Άποψη της Αψίδας των Σεργίων στην Πούλα της Κροατίας.

περισσότερα


Επάνω: Σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης του μικρού θεάτρου της Πούλας. Κάτω αριστερά: Κάτοψη του μικρού θεάτρου της Πούλας. Δεξιά: Άνοψη της Αψίδας των Σεργίων στην Πούλα.

περισσότερα


Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές λεπτομέρειες της Αψίδας των Σεργίων στην Πούλα.

περισσότερα