Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ερρίκος Σλήμαν (Heinrich Schliemann) (12 Θέματα)

Διάδημα από τον Θησαυρό του Πριάμου, τον οποίο ανακάλυψε ο Σλήμαν στην Τροία.

περισσότερα


Άποψη των ανασκαφών του Σλήμαν στις Μυκήνες. Στο πρώτο επίπεδο ο Ταφικός Περίβολος Α΄.

περισσότερα


Χρυσά αγγεία από τις Μυκήνες, οινοχόη και κύπελλα με σφυρήλατα κοσμήματα: σχέδιο που αποδίδει τα αγγεία σε πλήρη αποκατάσταση. Ευρήματα από τον Ταφικό Περίβολο Α΄που ανέσκαψε ο Σλήμαν στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Ερρίκου Σλήμαν, 1877. Αρχαίο σταυροειδές σύμβολο (σβάστικα) που ο Σλήμαν ανακάλυψε στην Τροία. Η σβάστικα ήταν σύμβολο διαδεδομένο στον Ινδοευρωπαϊκό χώρο κατά την αρχαιότητα.

περισσότερα


Εικ. 1. Νεκρικό προσωπείο, γνωστό ως Προσωπείο του Αγαμέμνονα, από τις Μυκήνες. Εικ. 2. Ο Ταύρος τον Μυκηνών. Εικ. 3 και 4. Χρυσά κτερίσματα από τις Μυκήνες. Εικ. 5 και 6. Χρυσά κοσμήματα από τις Μυκήνες.

περισσότερα


Οι ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Ερρίκου Σλήμαν.

περισσότερα


Η Σοφία Εγκαστρωμένου Σλήμαν, σύζυγος του Ερρίκου Σλήμαν, με διάδημα από τον Θησαυρό του Πριάμου.

περισσότερα


Οι αρχαιότητες που ανακάλυψε ο Ερρίκος Σλήμαν στις Μυκήνες παρουσιάζονται σε έκθεση στην Αθήνα.

περισσότερα


Σατιρική αφίσα με τον Ερρίκο Σλήμαν.

περισσότερα


Οι ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν στην Τροία: Άποψη από τα ανατολικά.

περισσότερα


Οι ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν στην Τροία: Άποψη από τα δυτικά.

περισσότερα