Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Κάστρο της Ασίας (Anadolu Hisarı) / Κωνσταντινούπολη (21 Θέματα)

Χάρτης των περιχώρων της Κωνσταντινούπολης, όπου απεικονίζονται οι δεξαμενές, τα υδραγωγεία, οι αγωγοί και τα υδάτινα ρεύματα που τροφοδοτούσαν με νερό την πολιτεία.

περισσότερα


To Κάστρο της Ανατολής στην ασιατική ακτή του Βοσπόρου.

περισσότερα


Το Κάστρο της Ασίας στην ασιατική ακτή του Βοσπόρου.

περισσότερα


Τα Κάστρα της Ευρώπης και της Ασίας στον Βόσπορο.

περισσότερα


Το Κάστρο της Ανατολής στον Βόσπορο.

περισσότερα


Άποψη των κάστρων της Ευρώπης και της Ασίας στον Βόσπορο.

περισσότερα


Οχυρό στην περιοχή του Δάσους του Βελιγραδίου στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου.

περισσότερα


Άποψη από το Καντιλί στην ανατολική ακτή του Βοσπόρου. Στο πρώτο επίπεδο γυναίκες χορεύουν με τη συνοδεία μουσικής. Στα αριστερά διακρίνεται το Κάστρο της Ανατολής.

περισσότερα


Άποψη του Βοσπόρου. Στα αριστερά διακρίνεται το Κάστρο της Ανατολής και στα δεξιά οι πύργοι του Κάστρου της Ρούμελης.

περισσότερα


Πανοραμική άποψη του Βοσπόρου από το Διπλοκιόνιο (σήμερα Μπεσίκτας). Στο βάθος διακρίνονται τα Κάστρα της Ευρώπης και της Ασίας.

περισσότερα


Tα Κάστρα της Ευρώπης και της Ασίας στις αντίστοιχες ακτές του Βοσπόρου.

περισσότερα


Η κρήνη Κιουτσούκ-σού ή κρήνη της Σουλτάνας Μιχρισάχ, κοντά στα Γλυκά Νερά της Ασίας, το βυζαντινό Ποτάμιο, και σήμερα Γκεκσού Ντερεσί. Στο βάθος διακρίνονται τα Κάστρα της Ευρώπης και της Ασίας.

περισσότερα


Οθωμανικές οικίες στην ανατολική ακτή του Βοσπόρου, κοντά στο Καντιλί. Στο βάθος διακρίνεται το Κάστρο της Ασίας.

περισσότερα


Οχυρό στο Δάσους του Βελιγραδίου. Στο βάθος διακρίνεται το Κάστρο της Ανατολής.

περισσότερα


Τα κάστρα της Ευρώπης και της Ασίας στις αντίστοιχες ακτές του Βοσπόρου.

περισσότερα


Άποψη των Γλυκών Νερών της Ασίας, το βυζαντινό Ποτάμιο, και σήμερα Γκεκσού Ντερεσί. Στο βάθος διακρίνεται το Κάστρο της Ασίας.

περισσότερα


Η κρήνη Κιουτσούκ-σου ή κρήνη της Σουλτάνας Μιχρισάχ, κοντά στα Γλυκά Νερά της Ασίας, το βυζαντινό Ποτάμιο, και σήμερα Γκεκσού Ντερεσί. Στα δεξιά διακρίνεται το κάστρο της Ασίας.

περισσότερα


Τα Κάστρα της Ρούμελης (1) και της Ασίας (1) στην ευρωπαϊκή και ασιατική ακτή του Βοσπόρου αντιστοίχως. 3. Η τοποθεσία των Γλυκών Νερών της Ασίας.

περισσότερα


Τα κάστρα της Ευρώπης και της Ασίας στις αντίστοιχες ακτές του Βοσπόρου. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνεται η κρήνη Κιουτσούκ-σου ή κρήνη της Σουλτάνας Μιχρισάχ, κοντά στα Γλυκά Νερά της Ασίας, (το βυζαντινό Ποτάμιο, και σήμερα Γκεκσού Ντερεσί).

περισσότερα


Το Κάστρο της Ανατολής στην ασιατική ακτή του Βοσπόρου.

περισσότερα


Τα Κάστρα της Ευρώπης και της Ασίας στις αντίστοιχες ακτές του Βοσπόρου.

περισσότερα