Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Σούνιο (39 Θέματα)

Φανταστική αναπαράσταση του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο με τον Πλάτωνα και τους μαθητές του.

περισσότερα


Τοπίο στο ακρωτήριο του Σουνίου. Διακρίνεται ο ναός του Ποσειδώνα.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Το ακρωτήριο του Σουνίου με τον Ναό του Ποσειδώνα από τα δυτικά.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Το Σούνιο με τον ναό του Ποσειδώνα.

περισσότερα


Ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Χαλκογραφία από έκδοση του Ed. Dodwell.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Το Σούνιο από τη θάλασσα.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Το ακρωτήριο του Σουνίου και ο Ναός του Ποσειδώνα.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, γνωστό τότε ως Κάβο Κολώνες.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Σύνθεση: Ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο μαζί με το Μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Άποψη του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο από τα νοτιοανατολικά.

περισσότερα


Ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Φανταστική απεικόνιση: Πλοία στα ανοιχτά του Σουνίου.

περισσότερα


Ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, 1870.

περισσότερα


Ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Άποψη, κάτοψη και τομή καθ' ύψος του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Κάτοψη του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

περισσότερα


Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο: Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες μελών του θριγκού του πρόναου, μαζί με λεπτομέρεις επίκρανου και βάσης παραστάδας και κίονα. Στη ζωφόρο, σκηνή από τους Άθλους του Θησέα.

περισσότερα


Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο: Τομές καθ' ύψος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες παραστάδας και κίονα δωρικού ρυθμού.

περισσότερα


Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο: Σχεδιαστική αποκατάσταση της εισόδου του πρόναου.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του λεγόμενου μικρού ναού στο Σούνιο. Εικ. 2. Σχεδιαστική αποκατάσταση των Προπυλαίων.

περισσότερα