Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ναύπακτος (30 Θέματα)

Χάρτης του Κορινθιακού κόλπου.

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Άποψη του Κορινθιακού κόλπου με ζώα της περιοχής.

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Η ανάπτυξη του χριστιανικού και του οθωμανικού στόλου κατά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου , τον Οκτώβριο του 1571.

περισσότερα


Η διάταξη του χριστιανικού και του οθωμανικού στόλου στη ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

περισσότερα


Χάρτης του Πατραϊκού και του Κορινθιακού κόλπου.

περισσότερα


Το Κάστρο της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου από τη θάλασσα.

περισσότερα


Η διάταξη της αρμάδας της Ιερής Ένωσης (Lega Santa) κατά τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) ενάντια στους Οθωμανούς.

περισσότερα


Χάρτης του κόλπου της Ναυπάκτου. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνεται επίσης η Πάτρα, ενώ στα δεξιά o χαρτογράφος παρουσιάζει την παράταξη της αρμάδας της Ιερής Ένωσης (Lega Santa), κατά τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571), ενάντια στους Οθωμανούς.

περισσότερα


Η παράταξη της αρμάδας της Ιερής Ένωσης (Lega Santa) και του οθωμανικού στόλου (ημικύκλια παράταξη) κατά τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, στα 1571.

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571): Η ήττα του Οθωμανικού στόλου από τον ενωμένο υπό της οδηγίες της Βενετίας στόλου της Χριστιανικής Δύσης.

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Άποψη του Κάστρου της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου από τη θάλασσα.

περισσότερα


Άποψη του πορθμού Ρίου-Αντιρρίου και των φρουρίων του Ρίου και του Αντιρρίου από τον όρμο της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Ο πορθμός Ρίου-Αντιρρίου με κατόψεις των φρουρίων του Ρίου και του Αντιρρίου.

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου από τη θάλασσα.

περισσότερα


Ο πορθμός Ρίου-Αντιρρίου με απόψεις των φρουρίων του Ρίου και του Αντιρρίου από τον όρμο της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Ο πορθμός Ρίου-Αντιρρίου με κατόψεις των φρουρίων του Ρίου και του Αντιρρίου.

περισσότερα


Το φρούριο του Αντιρρίου.

περισσότερα


Το κάστρο της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Χάρτης του κόλπου της Ναυπάκτου, με τα φρούρια του Ρίου και του Αντιρρίου, και την Πάτρα.

περισσότερα


Ο πορθμός Ρίου-Αντιρρίου με τα φρούρια του Ρίου και του Αντιρρίου.

περισσότερα


Άποψη του Κάστρου της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Άποψη του Κάστρου της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Φαράγγι στον κόλπο της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Άποψη του κάστρου της Ναυπάκτου.

περισσότερα