Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Κάστρο της Πάτρας (28 Θέματα)

Άποψη της Πάτρας.

περισσότερα


Το κάστρο της Πάτρας.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας.

περισσότερα


Το φρούριο της Πάτρας.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας από τη θάλασσα.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Κορίνθου με κάτοψη του κάστρου του Ακροκόρινθου, πλαισιωμένος από τις κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων που εκπόρθησαν οι Βενετοί υπό τον Φραγκίσκο Μοροζίνι κατά τον ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικό πόλεμο.

περισσότερα


Κατόψεις των κυριότερων φρουρίων της Πελοποννήσου.

περισσότερα


Κάτοψη του φρουρίου της Πάτρας.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας.

περισσότερα


Κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων της Πελοποννήσου.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Κορίνθου με κάτοψη του κάστρου του Ακροκόρινθου, πλαισιωμένος από τις κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων που εκπόρθησαν οι Βενετοί υπό τον Φραγκίσκο Μοροζίνι κατά τον ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικό πόλεμο.

περισσότερα


Κάτοψη του φρουρίου της Πάτρας.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας.

περισσότερα


Κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων της Πελοποννήσου.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Κορίνθου με κάτοψη του κάστρου του Ακροκόρινθου, πλαισιωμένος από τις κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων που εκπόρθησαν οι Βενετοί υπό τον Φραγκίσκο Μοροζίνι κατά τον ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικό πόλεμο.

περισσότερα


Κάτοψη του φρουρίου της Πάτρας.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας με το κάστρο.

περισσότερα


Το λιμάνι της Πάτρας στα 1861. Στα δεξιά διακρίνονται τα τείχη του φρουρίου της πόλης.

περισσότερα


Το λιμάνι της Πάτρας, στα 1861. Στα δεξιά το κάστρο της πόλης.

περισσότερα


Επιγραφές και ανάγλυφο μεσαιωνικής περιόδου που ο συγγραφέας είδε στο κάστρο της Πάτρας.

περισσότερα


Θραύσματα ρωμαϊκών αγαλμάτων από την Πάτρα. Στην εικ. 3, λεπτομέρεια από τον "Πύργο της Πατρινέλας" στο κάστρο της Πάτρας.

περισσότερα


Εικ. 1. Άποψη του κάστρου της Πάτρας. Εικ. 2 - 6. Κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες ρωμαϊκού ταφικού μνημείου στην Πάτρα.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας.

περισσότερα


Το κάστρο της Πάτρας.

περισσότερα