Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Στοά της Οκταβίας (Portico di Ottavia) (11 Θέματα)

Η στοά της Οκταβίας.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Άποψη, κάτοψη και σχεδιαστική αποκατάσταση της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Άποψη, σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Τομή καθ' ύψος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου (άποψη παραστάδας, και άνοψη παραστάδας και κίονα ιωνικού ρυθμού).

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου (θριγκός και κίονας ιωνικού ρυθμού).

περισσότερα


Κάτοψη του ναού του Στάτορος Δία, γύρω από τον οποίο εκτεινόταν η στοά της Οκταβίας στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχεδιατσική αποκατάσταση της πρόσοψης του ναού του Στάτορος Δία, γύρω από τον οποίο εκτεινόταν η στοά της Οκταβίας στη Ρώμη. Τομή κατά μήκος.

περισσότερα


Η κύρια είσοδος της στοάς της Οκταβίας στη Ρώμη.

περισσότερα


Η στοά της Οκταβίας στη Ρώμη.

περισσότερα