Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μαυσωλείο του Λεύκιου Αρούντιου (Sepolcro di Lucius Arruntius) (12 Θέματα)

Κάτοψη του μαυσωλείου της οικογενείας του Λεύκιου Αρούντιου, συμβούλου του Αυγούστου, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Ταφικός θάλαμος του μαυσωλείου της οικογενείας του Λεύκιου Αρούντιου, συμβούλου του Αυγούστου, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Ταφικός θάλαμος στο μαυσωλείο της οικογενείας του Λεύκιου Αρούντιου, συμβούλου του Αυγούστου, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Άνοψη και τομή καθ' ύψος σαρκοφάγου στο μαυσωλείο της οικογενείας του Λεύκιου Αρούντιου, συμβούλου του Αυγούστου, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Τοιχογραφίες από το μαυσωλείο της οικογένειας του Λεύκιου Αρούντιου, συμβούλου του Αυγούστου, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Επιγραφές και ανάγλυφα από το μαυσωλείο της οικογενείας του Λεύκιου Αρούντιου, συμβούλου του Αυγούστου, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Επιγραφές και ανάγλυφα από το μαυσωλείο της οικογένειας του Λεύκιου Αρούντιου, συμβούλου του Αυγούστου, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Επιγραφές και ανάγλυφα από το μαυσωλείο της οικογένειας του Λεύκιου Αρούντιου, συμβούλου του Αυγούστου, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Εσωτερικό ταφικού μνημείου, πιθανότατα τεφροφυλακίου, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Επιγραφές και λυχνάρια από ταφικό μνημείο, πιθανότατα τεφροφυλάκιο, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Επιγραφές και λυχνάρια από ταφικό μνημείο, πιθανότατα τεφροφυλάκιο, κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα


Σαρκοφάγοι και ανάγλυφα από μαυσωλείο κοντά στην Πύλη Ματζόρε στη Ρώμη.

περισσότερα