Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ρήνεια (13 Θέματα)

Χάρτης της Δήλου και τμήματος της Ρήνειας και της Μυκόνου.

περισσότερα


Χάρτης των Κυκλάδων. Χάρτης της Δήλου και μέρους της Ρήνειας και της Μυκόνου.

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και της Ρήνειας.

περισσότερα


Χάρτης της Μυκόνου, της Δήλου, της Ρήνειας και τμήματος της Τήνου.

περισσότερα


Αρχαία σαρκοφάγος στη Ρήνεια. Βωμός στη Δήλο.

περισσότερα


Εικ. 1: Το άντρο του Ηρακλή στο όρος Κύνθος στη Δήλο. Εικ. 2 Θραύσμα από το πόδι του αγάλματος του Απόλλωνα το οποίο μεταφέρθηκε στη Βρετανία καθ' υπόδειξη των συγγραφέων του τόμου. Εικ. 3: Κορμός από αρχαίο ανάγλυφο, που επίσης μεταφέρθηκε στη Βρετανία. Εικ.4:, 5, 6: Όψη, τομή και άκρο από καλυπτήρα κεραμίδα που βρέθηκε κοντά στη στοά του Φιλίππου Ε' στη Δήλο. Εικ. 7: Θραύσμα καλυπτήρος κεραμίδας από το ίδιο σημείο. Εικ. 8, 9, 10: Όψη, τομή και κάτοψη από καλυπτήρα κεραμίδα που βρέθηκε επίσης κοντά στη στοά του Φιλίππου Ε' . Εικ. 11: Θραύσμα κυματίου οροφής. Εικ. 12: Τομή δωρικού κίονα. Εικ. 13: Βωμός από τη Δήλο. Εικ. 14 και 15: Κάτοψη και όψη πεσσών που συνιστούσαν σύμπλεγμα κορινθιακών ημικιόνων. Εικ. 16, 17 και 18: Κάτοψη, όψη και τομή του άνω τμήματος ταφικού μνημείου από το νεκροταφείο της Ρήνειας. Εικ. 19: Θραύσμα από τάφο στη Ρήνεια.

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και της Ρήνειας (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και της Ρήνειας.

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και της Ρήνειας.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων της Στοάς του Φιλίππου Ε΄στη Δήλο. Στο βάθος διακρίνονται η Ρήνεια και η Τήνος.

περισσότερα


Άποψη λιμένα της Δήλου. Στο βάθος η Ρήνεια και η Πάρος.

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και της Ρήνειας.

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και της Ρήνειας.

περισσότερα