Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Όρος Σιών (Ιερουσαλήμ) (10 Θέματα)

Η οικία του αρχιερέα Άννα στην Ιερουσαλήμ (Ιερός ναός των Ταξιαρχών του Αρμενικού Πατριαρχείου).

περισσότερα


Η οικία του αρχιερέα Καϊάφα στην Ιερουσαλήμ (Ιερός ναός του Σωτήρα της Αρμενικής Εκκλησίας) και το οίκημα όπου έλαβε χώρα ο Μυστικός Δείπνος.

περισσότερα


Άποψη του Όρους Σιών με τα τείχη της Ιερουσαλήμ και τα σημαντικότερα προσκυνήματα.

περισσότερα


Η οικία του αρχιερέα Καϊάφα στην Ιερουσαλήμ (Ιερός ναός του Σωτήρα της Αρμενικής Εκκλησίας) και το οίκημα όπου έλαβε χώρα ο Μυστικός Δείπνος.

περισσότερα


Το Ανώγαιον (Coenaculum), ναός των Σταυροφόρων στο όρος Σιών της Ιερουσαλήμ, ο οποίος μνημονεύει το σημείο όπου τελέστηκε ο Μυστικός Δείπνος και οι Απόστολοι έλαβαν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.

περισσότερα


Το Ανώγαιον (Coenaculum), ναός των Σταυροφόρων στο όρος Σιών της Ιερουσαλήμ, ο οποίος μνημονεύει το σημείο όπου τελέστηκε ο Μυστικός Δείπνος και οι Απόστολοι έλαβαν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.

περισσότερα


Παρεκκλήσιο στο όρος Σιών, στο σημείο όπου κατά την παράδοση ο Ιησούς εμφανίστηκε στους μαθητές του την ημέρα της Πεντηκοστής. Παρεκκλήσιο στο σημείο όπου εθεωρείτο ότι τελέστηκε ο Μυστικός Δείπνος.

περισσότερα


Το Όρος Σιών. Στο βάθος η Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Το Όρος Σιών (άνω πόλη) στην Ιερουσαλήμ. Στο πρώτο επίπεδο τμήμα του εξωτερικού περιβόλου του Θόλου του Βράχου. Στο βάθος αριστερά ο μιναρές της οικίας του Πασά της πόλης.

περισσότερα


Το Ανώγαιον (Coenaculum), ναός των Σταυροφόρων στο όρος Σιών της Ιερουσαλήμ, ο οποίος μνημονεύει το σημείο όπου τελέστηκε ο Μυστικός Δείπνος και οι Απόστολοι έλαβαν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.

περισσότερα