Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Τοκάτ (Tokat) / βυζ. Ευδοκιάς (11 Θέματα)

Άποψη του Τοκάτ.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής μεταξύ Νικσάρ και Τοκάτ.

περισσότερα


Χάρτης της πεδιάδας Καζ που εκτείνεται από το Τοκάτ μέχρι το Τουρχάλ.

περισσότερα


Το φρούριο του Τοκάτ στη Μικρά Ασία.

περισσότερα


Η φυλακή στο κάστρο του Τοκάτ.

περισσότερα


Πέρασμα κοντά στο Χορόζτεπε, στο Τοκάτ.

περισσότερα


Αρχαία τοιχοδομή στον αρχαιολογικό χώρο του Χορόζτεπε στο Τοκάτ.

περισσότερα


Υπόσκαφοι τάφοι στον αρχαιολογικό χώρο του Χορόζτεπε, Τοκάτ.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής από το όρος Γιλντίζ έως το Τοκάτ, Μικρά Ασία.

περισσότερα


Χάρτης από το Τοκάτ έως το Νικσάρ, Μικρά Ασία.

περισσότερα


1 (κάτω): Υψομετρικές διαφορές της περιοχής μεταξύ Σεμπίν Καραχισάρ και Σεβάστειας. 2 (κέντρο): Υψομετρικές διαφορές της περιοχής μεταξύ Σεβάστειας και Τοκάτης. 3 (επάνω): Υψομετρικές διαφορές της περιοχής μεταξύ Τοκάτης και Τόσια.

περισσότερα