Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Δωδακάνησα (4 Θέματα)

Οικόσημα Ιωαννιτών ιπποτών από την οδό των Ιπποτών στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

περισσότερα


Οικόσημα Ιωαννιτών ιπποτών από την οδό των Ιπποτών και άλλες οδούς στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

περισσότερα


Κάτοψη της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου.

περισσότερα


Επάνω αριστερά: Ανάγλυφο σε πύλη στα θαλάσσια τείχη της Ρόδου. Επάνω κέντρο: Ανάγλυφο στο φρούριο του Αγίου Γεωργίου στη Ρόδο. Επάνω δεξιά: Ανάγλυφο σε πύργο στα τείχη της Ρόδου. Κάτω: Επιγραφές που ο συγγραφέας συνάντησε στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

περισσότερα