Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Κενταυρομαχία (47 Θέματα)

Μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα με παράσταση Κενταυρομαχίας.

περισσότερα


Μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα με παράσταση Κενταυρομαχίας.

περισσότερα


Μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα με παράσταση Κενταυρομαχίας.

περισσότερα


Μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα με παράσταση Κενταυρομαχίας.

περισσότερα


Μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα με παράσταση Κενταυρομαχίας.

περισσότερα


Η εικοστή όγδοη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η τρίτη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η εικοστή ένατη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η όγδοη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η ένατη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η έβδομη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η εικοστή έβδομη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η τέταρτη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η τριακοστή μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η τριακοστή δεύτερη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η δεύτερη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η τριακοστή πρώτη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η πέμπτη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η εικοστή έκτη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Μετόπες της νότιας πλευράς του Παρθενώνα με θέμα τη μάχη των Κενταύρων και των Λαπιθών.

περισσότερα


Μετόπες της νότιας πλευράς του Παρθενώνα με θέμα τη μάχη των Κενταύρων και των Λαπιθών.

περισσότερα


Τα γλυπτά της ζωφόρου του οπισθόναου του ναού του Ηφαίστου (Θησείο): Σκηνή από την Κενταυρομαχία με τον Θησέα να μετέχει στην πάλη με τους Κενταύρους.

περισσότερα


Τα γλυπτά της ζωφόρου του οπισθόναου του ναού του Ηφαίστου (Θησείο): Σκηνή από την Κενταυρομαχία με τον Θησέα να μετέχει στην πάλη με τους Κενταύρους.

περισσότερα


Τα γλυπτά της ζωφόρου του οπισθόναου του ναού του Ηφαίστου (Θησείο): Σκηνή από την Κενταυρομαχία με τον Θησέα να μετέχει στην πάλη με τους Κενταύρους.

περισσότερα


Τα γλυπτά της ζωφόρου του οπισθόναου του ναού του Ηφαίστου (Θησείο): Σκηνή από την Κενταυρομαχία με τον Θησέα να μετέχει στην πάλη με τους Κενταύρους.

περισσότερα


Άποψη του Παρθενώνα από τα νοτιοανατολικά.

περισσότερα


1. 'Οψη τμήματος της ανατολικής πρόσοψης του Ναού του Ηφαίστου (Θησείο). Στις μετόπες απεικονίζονται οι άθλοι του Ηρακλή. Στη βόρεια και τη νότια πλευρά απεικονίζονται οι άθλοι του Θησέα. 2. Κάθετη τομή της μετόπης και της ζωφόρου του Ναού του Ηφαίστου (Θησείο). 3. Η ανατολική και δυτική ζωφόρος του Ναού του Ηφαίστου (Θησείο). Στην ανατολική απεικονίζεται η μάχη του Θησέα και των Παλλαντιδών. Στη δυτική απεικονίζεται η Κενταυρομαχία.

περισσότερα


1. Κάτοψη του Παρθενώνα. 2. H δυτική όψη του Παρθενώνα. Στο αέτωμα παριστάνεται ο αγώνας του Ποσειδώνα και της Αθηνάς, ενώ στις μετόπες παριστάνεται η Κενταυρομαχία, η οποία όμως ιστορείται στη νότια πλευρά του ναού, και όχι στη δυτική, όπως την παρουσιάζει ο συγγραφέας.

περισσότερα


Εικ. 1. Τμήμα της νότιας όψης του Παρθενώνα στην ανατολική γωνία. Εικ. 2. Τομή κατά μήκος τμήματος του προνάου του Παρθενώνα.

περισσότερα


Άποψη τμήματος της νότιας πλευράς του Παρθενώνα. Στις μετόπες ιστορείται η Κενταυρομαχία, ενώ ο συγγραφέας προσθέτει και αέτωμα.

περισσότερα