Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αρχαία νομίσματα (91 Θέματα)

Αρχαίο νόμισμα της Στυμφάλου.

περισσότερα


Το υδραγωγείο του Ουάλεντος στην Κωνσταντινούπολη. Αρχαία νομίσματα.

περισσότερα


Σελίδα τίτλου. Αρχαίο νόμισμα της Χίου.

περισσότερα


Νομίσματα των Μεθάνων. Στον εμπροσθότυπο παριστάνεται κεφαλή του θεού Ηφαίστου.

περισσότερα


Νομίσματα της Σμύρνης.

περισσότερα


Νομίσματα της αρχαίας Ήλιδας.

περισσότερα


Μυθολογική σκηνή και νομίσματα της Καρίας.

περισσότερα


Νόμισμα του Αυγούστου.

περισσότερα


Νόμισμα από την αρχαία Πεπάρηθο (Σκόπελο).

περισσότερα


Αρχαία νομίσματα της Κομμαγηνής.

περισσότερα


Νομίσματα του Αντιόχου Δ΄της Κομμαγηνής και της συζύγου του Ιωτάπης.

περισσότερα


Νομίσματα της αρχαίας Κορίνθου με τον Πήγασο, την Αθηνά, τον Βελλεροφόντη να σκοτώνει τη Χίμαιρα, την Αθηνά και την Περσεφόνη.

περισσότερα


Νομίσματα από τη Μακεδονία.

περισσότερα


Στοά των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη: βάση, παραστάδα, επίκρανο και επίκρανο με επιστύλιο καθώς και όψη και κάτοψη κυματίων. Δύο αρχαία μακεδονικά νομίσματα.

περισσότερα


Σελίδα τίτλου Α΄μέρους. Τετράδραχμο από τον Ακράγαντα, στον εμπροσθότυπο παριστάνεται η Σκύλλα.

περισσότερα


Ανάγλυφο από τη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Αρχαία νομίσματα από τη Ρόδο. Νομίσματα της εποχής των Ιπποτών.

περισσότερα


Ασημένιος στατήρας (περ. 346 - 338 π. Χ.) από τους Δελφούς (την ομηρική Πυθώ). Στον εμπροσθότυπο παριστάνεται η θεά Δήμητρα και στον οπισθότυπο ο θεός Απόλλων να κάθεται στον Ομφαλό. Η Δελφική Αμφικτυονία συνεδρίαζε κάθε φθινόπωρο στο ιερό της Δήμητρας στην Ανθήλη κοντά στις Θερμοπύλες, εξ'ου και η παράσταση της θεάς της γεωργίας σε δελφικά νομίσματα και η επιγραφή ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΕΣ

περισσότερα


Νόμισμα των Δελφών, η ομηρική Πυθώ.

περισσότερα


Νόμισμα της Καρθαίας.

περισσότερα


Νομίσματα της Καρθαίας.

περισσότερα


1. Νόμισμα της Ιουλίδας. Στον εμπροσθότυπο παριστάνεται ο Απόλλωνας. 2. Νόμισμα της Καρθαίας.

περισσότερα


1. Νόμισμα της Κορησσίας. Στο εμπροσθότυπο παριστάνεται ο Απόλλωνας. 2. Νόμισμα της Κορησσίας, με παράσταση του Αρισταίου, θεότητας της ελληνικής μυθολογίας. Ο Αρισταίος μετέδωσε στους ανθρώπους απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την γεωργία, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.

περισσότερα


Αρχαία νομίσματα, το ένα από την περιοχή Φαρίων στη Δαλματία.

περισσότερα


Νόμισμα της Ιουλίδας.

περισσότερα


1. Αρχαίο ελληνικό νόμισμα. Στον εμπροσθότυπο παριστάνεται ο Ερμής. 2. Αρχαίο νόμισμα της Κέας.

περισσότερα


Αρχαίο νόμισμα, πιθανότατα της Κέας.

περισσότερα


Αρχαία νομίσματα της Κέας.

περισσότερα


Αρχαία νομίσματα της Αιολίδας και της Ελαίας, λιμάνι της Περγάμου.

περισσότερα


Αρχαίο νόμισμα από τη Λιβαδειά.

περισσότερα


Αρχαίο νόμισμα των Δελφών, η ομηρική Πυθώ.

περισσότερα