Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Τρωάδα (145 Θέματα)

Χάρτης του Ελλησπόντου, της Θρακικής Χερσονήσου και τμήματος της Τρωάδας.

περισσότερα


Χάρτης της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας με τοποθεσίες όπου ίσως βρισκόταν η Τροία.

περισσότερα


Χάρτης της Τρωάδας.

περισσότερα


Ανάγλυφο από το Σίγειο (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Ερείπια στην Τρωάδα.

περισσότερα


Ερείπια στην Τρωάδα.

περισσότερα


Η συνάντηση του Le Bruyn με ντόπιους ψαράδες στην τοποθεσία Μπαμπαμπουρνού απέναντι από τη Λέσβο. Στο βάθος διακρίνεται η Λέσβος με το κάστρο του Μολύβου (Α).

περισσότερα


Βοσκός παίζει φλογέρα κάπου στην Τρωάδα.

περισσότερα


Πήλινο ειδώλιο καθιστής θεότητας από τη συλλογή του Έλληνα πρόξενου στο Τσανάκ Καλέ.

περισσότερα


Χάρτης των στενών των Δαρδανελίων.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Τροίας.

περισσότερα


Χάρτης της πεδιάδας της Τροίας.

περισσότερα


To Λεκτόν Άκρο (σημερινό Μπαμπά Μπουρνού), δυτικότερο ακρωτήριο της Μικράς Ασίας στην Τρωάδα.

περισσότερα


Χάρτης του Βορειοανατολικού Αιγαίου: τα νησιά Λήμνος, Ίμβρος, Σαμοθράκη, Τένεδος, Άγιος Ευστράτιος και οι γειτονικές ακτές της Θράκης και της Μικράς Ασίας.

περισσότερα


Χάρτης όπου απεικονίζεται το βασίλειο του Πριάμου.

περισσότερα


Χάρτης της Τρωάδας ο οποίος περιλαμβάνει την περιοχή από το ακρωτήριο Σίγειο ως το όρος Γάργαρος.

περισσότερα


Χάρτης της Τρωάδας που σχεδιάστηκε το 1786 και το 1787.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής του Πινάρ Μπασί το οποίο ο Σουαζέλ Γκουφιέ (Choiseul-Gouffier) ταύτισε με το αρχαίο Ίλιο.

περισσότερα


Τομή της περιοχής του Πινάρ Μπασί το οποίο ο Σουαζέλ Γκουφιέ (Choiseul-Gouffier) ταύτισε με το αρχαίο Ίλιο.

περισσότερα


Άποψη της περιοχής του Πινάρ Μπασί, το οποίο ο Σουαζέλ Γκουφιέ (Choiseul-Gouffier) ταύτισε με το αρχαίο Ίλιο.

περισσότερα


Πηγές των ψυχρών πηγών του Σκάμανδρου.

περισσότερα


Πηγές των θερμών πηγών του Σκάμανδρου.

περισσότερα


Άποψη της κορυφής του Γαργάρου της Ίδης και των πηγών του ποταμού Σιμόεντα.

περισσότερα


Ο λεγόμενος τύμβος του Αίαντα.

περισσότερα


Ο λεγόμενος τύμβος του Αχιλλέα.

περισσότερα


Ο λεγόμενος τύμβος του Φαιστού.

περισσότερα


Ο λεγόμενος τύμβος του Πατρόκλου.

περισσότερα


Η πεδιάδα του ποταμού Σιμόεντα στη Μικρά Ασία.

περισσότερα


Ευρήματα από τον λεγόμενο τύμβο του Φαιστού.

περισσότερα


Άποψη της περιοχής της Τρωάδας από το ακρωτήριο Σίγειο ως τον λεγόμενο τάφο του Ίλλου.

περισσότερα