Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Στάδια (25 Θέματα)

Φάτνωμα από το αρχαίο στάδιο της Πενδηλισσού στην Πισιδία.

περισσότερα


Η γέφυρα του Ιλισσού ποταμού. Στο βάθος διακρίνεται ο χώρος του Παναθηναϊκού Σταδίου.

περισσότερα


Σύγκριση του μήκους αρχαίων Σταδίων σύμφωνα με διάφορες μεθόδους μέτρησης.

περισσότερα


Χάρτης της Σικυώνας, αρχαίας πόλης στη δυτική Κορινθία.

περισσότερα


Το Ρωμαϊκό Στάδιο της Εφέσου.

περισσότερα


Άποψη του Σταδίου της Αφροδισιάδας της Καρίας.

περισσότερα


Άποψη του Σταδίου της Αφροδισιάδας της Καρίας.

περισσότερα


Ερείπια αρχαίου σταδίου, πιθανώς της Ηράκλειας Σαλβάκης, στο χωριό Βακίφ.

περισσότερα


Άποψη της Σελεύκειας της Κιλικίας από το Αρχαίο Στάδιο.

περισσότερα


Κάτοψη του θεάτρου και του σταδίου της αρχαίας Σικυώνας.

περισσότερα


Πανοραμική άποψη του αρχαίου σταδίου και γυμνασίου της Μεσσήνης.

περισσότερα


Εικ. 1 και 3: Όψη και πλάγια όψη του αρχαίου σταδίου και γυμνασίου της Μεσσήνης. Εικ. 2 και 4. Σχεδιαστική αποκατάσταση του αρχαίου σταδίου και γυμνασίου της Μεσσήνης: Όψη και πλάγια όψη.

περισσότερα


Aρχιτεκτονικές λεπτομέρειες τμήματος δωρικής στοάς του αρχαίου σταδίου και γυμνασίου της Μεσσήνης.

περισσότερα


Aρχιτεκτονικές λεπτομέρεις θριγκού στη γωνία και κίονα δωρικού ρυθμού (κιονόκρανο και βάση) από τη στοά του αρχαίου σταδίου και γυμνασίου της Μεσσήνης.

περισσότερα


Αρχιτεκτονικές και γλυπτικές λεπτομέρειες του Σταδίου και του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης: Όψη των κιόνων της δωρικής στοάς πίσω από τις κερκίδες. Κάτοψη της παραστάδας των κιόνων της στοάς. Άνοψη εχίνου. Κιονόκρανο στη γωνία. Τομή καθ'ύψος και κάτοψη κερκίδων. Διακοσμητικά.

περισσότερα


Άποψη στα ερείπια του Σταδίου και του Γυμνασίου, στην Αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Κάτοψη του Ηρώου στην αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης του Ηρώου στην αρχαία Μεσσήνη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση του Ηρώου στο στάδιο της αρχαίας Μεσσήνης: Πλαϊνή όψη και τομή καθ' ύψος.

περισσότερα


Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές λεπτομέρειες από το Ηρώο στο στάδιο της αρχαίας Μεσσήνης: Το αέτωμα και ο θριγκός στη γωνία. Άνοψη των σταγόνων και τομή καθ' ύψος. Επίκρανο παραστάδας. Θραύσμα διακοσμητικού στοιχείου επικράνου.

περισσότερα


Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του Ηρώου στο στάδιο της αρχαίας Μεσσήνης: Εικ. 1 Τομή καθ' ύψος κίονα και κιονοκράνου. Εικ. 2. Σχεδιαστική αποκατάσταση βάσης κίονα και κιονοκράνου, καθώς και άνοψη κίονα. Εικ. 3. Τομή καθ' ύψος επικράνου παραστάδας. Εικ. 4 και 5. Σχεδιαστική αποκατάσταση βάσης και επικράνου παραστάδας. Εικ. 6. Τομή καθ' ύψος βάσης και επικράνου παραστάδας. Εικ. 7. Τομή καθ' ύψος δακτυλίων και στυλοβάτη της βάσης της παραστάδας. Εικ. 8. Μέλος της βάσης της παραστάδας. Εικ. 9. Λίθος με εγχάρακτα ονόματα από την πρόσοψη του μνημείου.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης της περιοχής γύρω από τον αρχαίο στάδιο ή ιππόδρομο στο Λύκαιο Όρος, στην Αρκαδία.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του αρχαίου σταδίου ή ιπποδρόμου στο Λύκαιο Όρος στην Αρκαδία. Εικ. 2 και 3. Ερείπια τοιχοδομής. Εικ. 4. Μία εκ των δύο λίθινων λεκανών στη δεξαμενή (ορθογώνιο δωμάτιο) που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της ανατολικής πλευράς του σταδίου.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης της αρχαίας Σικυώνας, στον οποίο σημειώνονται οι θέσεις του αρχαίου θεάτρου και του σταδίου.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας, 1829. Εικ. 2. Τομή καθ' ύψος τμήματος του θεάτρου. Εικ. 3 - 6. Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της εισόδου και του κυρίως μέρους της υπόγειας στοάς, που χτίστηκε κατά τη ρωμαϊκή περίοδο για να διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο των θεατών. Εικ. 7. Τομή καθ' ύψος κερκίδας. Εικ. 8 - 10. Όψη, κάτοψη και τομή καθ' ύψος του αναλημματικού τοίχου του σταδίου της Σικυώνας.

περισσότερα