Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μετέωρα (34 Θέματα)

Η κοιλάδα του Πηνειού από τα Μετέωρα.

περισσότερα


Η μονή του Μεγάλου Μετεώρου στη Θεσσαλία.

περισσότερα


Το Μεγάλο Μετέωρο όπως φαίνεται από τη Μονή Βαρλαάμ (ΝΑ).

περισσότερα


Το Μεγάλο Μετέωρο από τα ανατολικά.

περισσότερα


Η Μονή του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, από τα βόρεια.

περισσότερα


Άποψη του Μεγάλου Μετεώρου από τη Μονή Βαρλαάμ, με τον Πηνειό ποταμό στο βάθος.

περισσότερα


Η μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα.

περισσότερα


Κάτοψη του καθολικού της μονής Βαρλαάμ στα Μετέωρα.

περισσότερα


Κάτοψη της Τράπεζας της μονής του Μεγάλου Μετεώρου.

περισσότερα


Η άνοδος στο Μεγάλο Μετέωρο.

περισσότερα


Τα Μετέωρα. Διακρίνονται η μονή Βαρλαάμ και η μονή Μεγάλου Μετεώρου.

περισσότερα


Το δίχτυ με το οποίο ανέβαιναν προμήθειες και άνθρωποι στα μοναστήρια των Μετεώρων.

περισσότερα


Τα Μετέωρα και η Πίνδος (1825), του Louis Dupré.

περισσότερα


Άποψη των Μετεώρων. Χαρακτικό από έκδοση του O. M. von Stackelberg.

περισσότερα


Τα Μετέωρα. Λιθογραφία του Louis Dupré (1825).

περισσότερα


Η Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα.

περισσότερα


Τα Μετέωρα.

περισσότερα


Τοπίο στα Μετέωρα.

περισσότερα


Η μονή του Μεγάλου Μετεώρου.

περισσότεραΆποψη των Μετεώρων στη Θεσσαλία.

περισσότερα


Η Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα.

περισσότερα


Το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά στα Μετέωρα, κοντά στο χωριό Καστράκι.

περισσότερα


Άποψη των Μετεώρων. Διακρίνονται η μονή Βαρλαάμ και η μονή Μεγάλου Μετεώρου.

περισσότερα


Η Μονή της Αγίας Τριάδας στα Μετέωρα.

περισσότερα


Άποψη των Μετεώρων.

περισσότερα


Η Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα. Στα αριστερά, απεικόνιση του τρόπου ανεφοδιασμού των μοναστηριών στα Μετέωρα.

περισσότερα


Τοπίο στην Καλαμπάκα. Στο βάθος τα Μετέωρα.

περισσότερα


Το Καστράκι Τρικάλων. Στο βάθος τα Μετέωρα.

περισσότερα


Το μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα.

περισσότερα