Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ιερουσαλήμ (351 Θέματα)

Χάρτης της Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Κάτοψη του ναού του Παναγίου Τάφου.

περισσότερα


Το κιβώριο του Παναγίου Τάφου.

περισσότερα


Παρεκκλήσιο στο σημείο της Σταύρωσης.

περισσότερα


Ο τάφος της Παναγίας.

περισσότερα


Χάρτης των αγίων προσκυνημάτων μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Βηθλεέμ.

περισσότερα


Χάρτης της Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Ο Πανάγιος Τάφος.

περισσότερα


Η είσοδος του Ιερού Ναού του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Κάτοψη της Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Τα παλάτια του Δαυίδ.

περισσότερα


Ιχνογραφία αληθής του μεγίστου και θείου ναού της Σωτηρίου Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου και Θετοτάτου όρους Γολγοθά.

περισσότερα


Εξωτερικό του ναού του Παναγίου Τάφου.

περισσότερα


Περί του Αγίου Κουβουκλίου.

περισσότερα


Ο Πανάγιος Τάφος.

περισσότερα


Εξωτερικό του ναού του Παναγίου Τάφου.

περισσότερα


Μοναστήριον του Πατριάρχου Αβραάμ προσκολημένον εις τον τείχον του Αγίου ναού της Αναστάσεως.

περισσότερα


Ο τόπος ένθα ηρώτησεν την Μαρίαν.

περισσότερα


Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

περισσότερα


Το μοναστήριον του οσίου πατρός ημών Νικολάου. Το μοναστήριον του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

περισσότερα


Το μοναστήριον της Μεγάλης Παναγίας. Το μοναστήριον των Αγίων μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων, Τύρωνος και Στρατηλάτου.

περισσότερα


Το μοναστήριον του πατρός ημών και ερανοφάντορος Βασιλείου. Το μοναστήριον των Φράγκων, τιμώμενον εις όνομα Ιωάννου του Θεολόγου.

περισσότερα


Το μοναστήριον του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Το μοναστήριον των Αρχαγγέλων.

περισσότερα


Το μοναστήριον της Αγίας και Πανσόφου Αικατερίνης. Το μοναστήριον του οσίου πατρός ημών Ευθυμίου.

περισσότερα


Το μοναστήριον της Παναγίας Σεητνάγιας. Το μοναστήριον του τιμίου Προδρόμου.

περισσότερα


Το μοναστήριον του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, της Εβραϊκής λεγόμενον.

περισσότερα


Το μοναστήριον του Αγίου αποστόλου Ιακώβου υιού του Ζεβεδαίου (αρμενικό).

περισσότερα


Η Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Η ανατολική πύλη του ναού του Σολομώντος διά της οποίας επέρασεν ο Ιησούς ερχόμενος από την Βηθανίαν μετά το αναστήσαι τον Λάζαρον.

περισσότερα


Τα Άγια των Αγίων του ναού του Σολομώντος ένθα εγένετο και η αφιέρωσις της αειπαρθένου Μαρίας, υπό Ιωακείμ και Άννης των γεννητόρων αυτής.

περισσότερα