Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Σικελία (218 Θέματα)

Ναός της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας: Σχέδιο γωνιακού θριγκού, παραστάδας και κριπίδας πρόναου πρόναου και οπισθόδομου. Εικ. 1. Καθ' ύψος τομή του θριγκού στη γωνία. Εικ. 2. Κάτοψη των τριγλύφων του πρόναου και του οπισθόδομου.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων του Ναού του Ολυμπίου Διός ή Ολύμπιον στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Ναού του Ολυμπίου Διός ή Ολύμπιον στον Ακράγαντα της Σικελίας: Αναπαράσταση τμήματος του θριγκού και κιονοκράνου στη γωνία. Καθ' ύψος τομή τριγλύφου. Κάτοψη τριγλύφου. Σχέδιο κίονα.

περισσότερα


Ναού του Ολυμπίου Διός ή Ολύμπιον στον Ακράγαντα της Σικελίας: Εικ. 1. Κάτοψη τμήματος των κιονοκράνων της πρόσοψης. Εικ. 2. Κάθετη τομή κιονοκράνων. Εικ. 3. Σχέδιο κιονοκράνου και τμήματος κίονα στη γωνία. Εικ. 4. Σχέδιο του τραχηλίου του εχίνου.

περισσότερα


Κάτοψη και αναπαράσταση της πρόσοψης του Ναού του Ολυμπίου Διός ή Ολύμπιον στον Ακράγαντα της Σικελίας. Ο συγγραφέας αντιπαραθέτει επίσης τον ναό με τον Ναό της Ομόνοιας.

περισσότερα


Το λεγόμενο Μαυσωλείο του Θέρονα: Εικ. 1. Κάτοψη τμήματος του τάφου. Εικ. 2. Σχέδιο τμήματος του θριγκού, κιονοκράνου και κίονα. Εικ. 3. Σχέδιο ενός εκ των παραθύρων. Εικ. 4. Λεπτομέρειες από το περιθύρωμα των παραθύρων.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων του Ναού του Ασκληπιού στον Ακράγαντα της Σικελίας. Στο βάθος διακρίνεται ο Ναός της Ομόνοιας.

περισσότερα


Το λεγόμενο Μαυσωλείο του Θέρονα.

περισσότερα


Όψη του λεγόμενου Μαυσωλείου του Θέρονα.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων του Ναού των Διοσκούρων στον Ακράγαντα.

περισσότερα


Αρχαία ερυθρόμορφη υδρία από της Σικελία.

περισσότερα


Πολεοδομικός χάρτης της αρχαίας πόλης του Σελινούντα.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων του Ναού G, πιθανότατα αφιερωμένου στον Δία, στον Σελινούντα της Σικελίας.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων του Ναού G, πιθανότατα αφιερωμένου στον Δία, στο Σελινούντα της Σικελίας.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού G, πιθανότατα αφιερωμένου στον Δία, στον Σελινούντα της Σικελίας.

περισσότερα


Αναπαράσταση της πρόσοψης του Ναού G, πιθανότατα αφιερωμένου στον Δία, στο Σελινούντα της Σικελίας.

περισσότερα


Ναός G, πιθανότατα αφιερωμένου στον Δία, στο Σελινούντα της Σικελίας: Σχέδιο κρηπίδας, κίονα, κιονόκρανου και θριγκού στη γωνία. Στα δεξιά, κάτοψη τριγλύφου.

περισσότερα


Άποψη του Ναού E, αφιερωμένου στην Ήρα, στον Σελινούντα της Σικελίας.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού E, αφιερωμένου στην Ήρα, στον Σελινούντα της Σικελίας.

περισσότερα


Αναπαράσταση της πρόσοψης του Ναού Ε, αφιερωμένου στην Ήρα, στον Σελινούντα της Σικελίας.

περισσότερα


Ο Ναός E, αφιερωμένος στην Ήρα, στον Σελινούντα της Σικελίας: Σχέδιο στυλοβάτη, και όψη κίονα, κιονοκράνου, και τμήματος του θριγκού στη γωνία. Εικ. 1. Σχέδιο του τραχηλίου του εχίνου. Εικ. 2. Κάτοψη τριγλύφου.

περισσότερα


Σχέδια οπισθόδομου του Ναού E, αφιερωμένου στην Ήρα, στον Σελινούντα της Σικελίας: Κιονόκρανο, με λεπτομέρειες του εχίνου και του τραχηλίου του. Σχέδιο παραστάδας και τμήματος του θριγκού στη γωνία.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού F στον Σελινούντα της Σικελίας.

περισσότερα


Αναπαράσταση του αρχαίου θεάτρου της Έγεστας στη Σικελία.

περισσότερα


Αναπαράσταση του αρχαίου θεάτρου στην Έγεστα της Σικελίας.

περισσότερα


Άποψη του δωρικού ναού στην Έγεστα της Σικελίας. Στα αριστερά διακρίνεται μία 'λεντίκα", φορείο για τη μετακίνηση αρχόντων με βαστάζους.

περισσότερα


Κάτοψη του δωρικού ναού της Έγεστας στη Σικελία.

περισσότερα


Η πρόσοψη του δωρικού ναού στην Έγεστα της Σικελίας.

περισσότερα


Δωρικός Ναός στην Έγεστα της Σικελίας: Όψη στυλοβάτη με λεπτομέρειες αγκώνων, κίονα, κιονάκρανου και τμήματος του θριγκού στη γωνία. Στα δεξιά σχέδιο των σταγόνων.

περισσότερα


Δωρικός Ναός στην Έγεστα της Σικελίας: Εικ. 1. Σχέδιο κιονοκράνου με λεπτομερείς μετρήσεις άβακα και εχίνου. Εικ. 2. Σχέδιο και μέτρηση του τραχήλου του εχίνου. Εικ. 3. Σχέδιο της κρηπίδας. Εικ. 4. Κάτοψη κίονα και κρηπίδας. Εικ. 5. Κάτοψη κιονοκράνου και κρηπίδας.

περισσότερα