Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Άντρο του Ηρακλή (Δήλος) (4 Θέματα)

Το άντρο του Ηρακλή στο όρος Κύνθος στη Δήλο.

περισσότερα


Εικ. 1: Το άντρο του Ηρακλή στο όρος Κύνθος στη Δήλο. Εικ. 2 Θραύσμα από το πόδι του αγάλματος του Απόλλωνα το οποίο μεταφέρθηκε στη Βρετανία καθ' υπόδειξη των συγγραφέων του τόμου. Εικ. 3: Κορμός από αρχαίο ανάγλυφο, που επίσης μεταφέρθηκε στη Βρετανία. Εικ.4:, 5, 6: Όψη, τομή και άκρο από καλυπτήρα κεραμίδα που βρέθηκε κοντά στη στοά του Φιλίππου Ε' στη Δήλο. Εικ. 7: Θραύσμα καλυπτήρος κεραμίδας από το ίδιο σημείο. Εικ. 8, 9, 10: Όψη, τομή και κάτοψη από καλυπτήρα κεραμίδα που βρέθηκε επίσης κοντά στη στοά του Φιλίππου Ε' . Εικ. 11: Θραύσμα κυματίου οροφής. Εικ. 12: Τομή δωρικού κίονα. Εικ. 13: Βωμός από τη Δήλο. Εικ. 14 και 15: Κάτοψη και όψη πεσσών που συνιστούσαν σύμπλεγμα κορινθιακών ημικιόνων. Εικ. 16, 17 και 18: Κάτοψη, όψη και τομή του άνω τμήματος ταφικού μνημείου από το νεκροταφείο της Ρήνειας. Εικ. 19: Θραύσμα από τάφο στη Ρήνεια.

περισσότερα


Το άντρο του Ηρακλή στο όρος Κύνθος στη Δήλο.

περισσότερα


Εικ. 1 - 3. Άποψη, σχεδιαστική αποκατάσταση και κάτοψη του άντρου του Ηρακλή στο όρος Κύνθος στη Δήλο. Εικ. 4 - 9. Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες κιόνων και τμήματος τείχους γύρω από το Ιερό του Δία και της Αθηνάς, στην κορυφή του όρους Κύνθος.

περισσότερα