Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Γλυπτική (342 Θέματα)

Η Εστία από το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα.

περισσότερα


Η Διώνη και η Αφροδίτη από το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα.

περισσότερα


Κεφαλή αλόγου από το τέθριππο της Σελήνης (ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα).

περισσότερα


Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα.

περισσότερα


Ο Κηφισσός από το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα.

περισσότερα


Η Αμφιτρίτη από το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα.

περισσότερα


Ο Ερμής από το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα.

περισσότερα


Η Αθηνά από το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα.

περισσότερα


Ο κορμός του Ποσειδώνα από το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα.

περισσότερα


Η Ωρείθυια από το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα.

περισσότερα


Η εικοστή όγδοη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η τρίτη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η εικοστή ένατη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η όγδοη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η ένατη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η έβδομη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η εικοστή έβδομη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η τέταρτη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η τριακοστή μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η τριακοστή δεύτερη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η δεύτερη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η τριακοστή πρώτη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η πέμπτη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Η εικοστή έκτη μετόπη από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα (Κενταυρομαχία).

περισσότερα


Ανάγλυφο με την Ίσιδα και τον Σέραπι.

περισσότερα


Η Καρυάτιδα από τα Μικρά Προπύλαια του Ιερού της Δήμητρας στην Ελευσίνα.

περισσότερα


Η βάση του αγάλματος της Δήμητρας στην Ελευσίνα.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα. Σχέδιο του Ζακ Καρέ (J. Carrey).

περισσότερα


Ανάγλυφο από πηγάδι στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα