Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Χορηγικά μνημεία (76 Θέματα)

Το Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτη (Αθήνα). Piraeus and Ports of the Mediterranean Sea. The hellenic maritime Tradition through Centuries-Engravings, Αθήνα, Eurodimension, 2000.

περισσότερα


Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους και η ερειπωμένη γειτονιά "Φανάρι". Βορειοανατολική άποψη.

περισσότερα


Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Αναγλυφα από το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Η στέγη του χορηγικού μνημείου του Λυσικράτους (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Βινιέτες των κεφαλαίων IV και V. Αρχαία νομίσματα, επιγραφές και φανταστική αναπαράσταση της κορυφής του χορηγικού μνημείου του Λυσικράτους.

περισσότερα


Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους από το προαύλιο του ξενώνα της μονής των Καπουτσίνων, στην οποία είχε ενσωματωθεί το μνημείο. Στο χαρακτικό απεικονίζεται επίσης ο Καπουτσίνος μοναχός ένοικος της μονής.

περισσότερα


Κάτοψη του χορηγικού μνημείου του Λυσικράτους. Με εντονότερη σκίαση επισημαίνεται το σωζόμενο τμήμα του μνημείου.

περισσότερα


Απεικόνιση και τομή του χορηγικού μνημείου του Λυσικράτους.

περισσότερα


Κάτοψη ημικίονα, όψη της βάσης του και τμήμα της όψης της τετράγωνης βάσης του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Το κιονόκρανο, ο θριγκός και το γείσο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη). Διακρίνεται και τμήμα ανάγλυφου τρίποδα.

περισσότερα


Άνοψη, όψη και τομές του κιονοκράνου της επίστεψης του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


1. Τέταρτο της άνω επιφάνειας του θόλου του χορηγικού μνημείου του Λυσικράτους. 2. Τομή του θόλου στην ευθεία CD του σχ.1. 3. Τομή τμήματος του θόλου στην ευθεία EF του σχ. 1. 4. Τομή του έλικα που σημειώνεται ως Α στα σχ. 1,2 στην ευθεία ab του σχ. 2. 5. Ίχνη βιτρούβειου έλικα.

περισσότερα


Χορηγικό μνημείο Λυσικράτους: 1. Απεικόνιση του μεγάλου άνθους που στέφει τον θόλο. 2. Τομή της άνω επιφάνειας του άνθοους. 3. Κάθετη τομή της κορυφή του άνθους στην ευθεία ABC του σχ. 2. για να αναδειχθεί το βάθος των κοιλοτήτων Α, Β του σχεδίου 2.

περισσότερα


Ανάγλυφα του χορηγικού μνημείου του Λυσικράτους: Η συνάντηση του Διονύσου με τους Τυρρήνιους πειρατές.

περισσότερα


Ερείπια του χορηγικού μνημείου του Αγνία, του Ξάνθιππου και του Ξανθίδη στον Διόνυσο Αττικής.

περισσότερα


Το χορηγικό μνημείο του Θρασύλλου (Παναγία η Σπηλιώτισσα) στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης.

περισσότερα


Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Το Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτους (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Το Χορηγικό Μνημείο του Θρασύλλου στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης.

περισσότερα


Το Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτους ενσωματωμένο στη Μονή των Καπουτσίνων στην Αθήνα.

περισσότερα


Ρωμαϊκοί κίονες που στήριζαν χορηγικούς τρίποδες, κοντά στο χορηγικό μνημείο του Θρασύλλου στον νότιο βράχο της Ακρόπολης.

περισσότερα


Το Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη), το οποίο λειτουργούσε ως βιβλιοθήκη της μονής των Καπουτσίνων.

περισσότερα


Το εσωτερικό του Χορηγικού Μνημείου του Θρασύλλου (Παναγία η Σπηλιώτισσα) στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης.

περισσότερα


Νόμισμα της Αθήνας και επιγραφή του Χορηγικού μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Αποκατάσταση του ανώτερου τμήματος του Χορηγικού μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) με τον τρίποδα στην επίστεψη.

περισσότερα


Άποψη του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) με την εντοιχισμένη Μονή των Καπουτσίνων. Το εσωτερικό του Μνημείου χρησιμοποιήθηκε από τους μοναχούς ως αναγνωστήριο και βιβλιοθήκη.

περισσότερα


Κάτοψη του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Όψη του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα