Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αρχαία Κόρινθος (67 Θέματα)

Ο Ακροκόρινθος. Σε πρώτο επίπεδο διακρίνονται τα ερείπια της Αρχαίας Κορίνθου. HUGHES, Thomas Smart. Travels in Sicily Greece and Albania…, Illustrated with Engravings of Maps, Scenery, Plans…, τ. I-II, Λονδίνο, J. Mawman, 1820.

περισσότερα


Η Αρχαία Κόρινθος με τον Ακροκόρινθο, από τα βόρεια.

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ο Διογένης ο Κυνικός και ο Μέγας Αλέξανδρος στην αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Άποψη του Ναού του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο, στο βάθος ο Ακροκόρινθος.

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ρωμαϊκά ερείπια στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Πρωτοκορινθιακό αγγείο από την Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Πώμα πρωτοκορινθιακού αγγείου από την Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ανάγλυφο από πηγάδι στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ανάγλυφο από πηγάδι στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ανάγλυφο από πηγάδι στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Πρωτοκορινθιακό αγγείο από το Μερτεσέ κοντά στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Η Κόρινθος και ο Ακροκόρινθος.

περισσότερα


Άποψη του Ναού του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ερείπια του Ναού του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Νομίσματα της αρχαίας Κορίνθου με τον Πήγασο, την Αθηνά, τον Βελλεροφόντη να σκοτώνει τη Χίμαιρα, την Αθηνά και την Περσεφόνη.

περισσότερα


O Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο: Εικ. 1. Υποθετική αναπαράσταση της όψης της πλευρικής κιονοστοιχίας. Εικ. 2. Υποθετική κάτοψη του ναού.

περισσότερα


O Nαός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο: Εικ. 1. Κάτοψη κίονα, όψη κίονα, κιονόκρανο και επιστύλιο. Εικ. 2. Σχέδιο τομής των ιμάντων και του υποτραχήλιου του κιονόκρανου.

περισσότερα


Φανταστική αναπαράσταη του Ναού του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Χάρτης του Ισθμού της Κορίνθου.

περισσότερα


Ο ναός του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ανάγλυφο από περιστόμιο φρέατος (puteale) από την αρχαία Κόρινθο.

περισσότερα


Ανάγλυφο από περιστόμιο φρέατος (puteale) από την αρχαία Κόρινθο. Παριστάνονται η Άρτεμις και ο Απόλλωνας.

περισσότερα