Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Βυζαντινοί Αυτοκράτορες (18 Θέματα)

Η πλατεία Ατ-Μεϊντανί (At Meydanı) στη θέση του βυζαντινού Ιπποδρόμου της Κωνσταντινούπολης, και πομπή μουσουλμανικού γάμου, πιθανότατα κάποιου αξιωματούχου. Στο βάθος φαίνεται ο Οβελίσκος του Θεοδοσίου Α΄καθώς και ο Τρίποδας των Πλαταιών από το ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, τον οποίο μετέφερε στην νεοϊδρυθείσα πρωτεύουσα ο Κωνσταντίνος Α'.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, ο οποίος ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη το έτος 330 μ.Χ.

περισσότερα


Νόμισμα του Κωνστάντιου.

περισσότερα


Νόμισμα του Κώνσταντος.

περισσότερα


Νόμισμα του Ιουλιανού του Αποστάτη (ή Φιλοσόφου).

περισσότερα


Νόμισμα του Νουμεριανού.

περισσότερα


Νόμισμα του Αρκάδιου.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Αρκάδιου και του Ονώριου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Νόμισμα της Πουλχερίας.

περισσότερα


Νόμισμα της Ευδοκίας συζύγου του Θεοδοσίου Β΄.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου.

περισσότερα


Ο τάφος του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού στην Παμμακάριστο.

περισσότερα


To Υδραγωγείο Κεμέρ Μπουργκάζ στην ομώνυμη περιοχή.

περισσότερα


Άποψη του Υδραγωγείου του Ουάλεντος στην περιοχή του Φάτιχ.

περισσότερα


Άποψη της πόλης Νις (Ναϊσσός), γεννέτηρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄.

περισσότερα


Σκηνή από τις εκστρατείες του Αυτοκράτορα Μαρκιανού. Ο αετός αποτελεί σύμβολό της στέψης του Αυτοκράτορα (ο Μαρκιανός ήταν ο πρώτος βυζαντινός αυτοκράτορας που στέφτηκε από τον Πατριάρχη), καθώς επίσης και της νίκης των Ορθοδόξων έναντι των Μονοφυσιτών (Σύνοδος της Χαλκηδόνας).

περισσότερα


Η σκηνή θανάτου του αυτoκράτορα Βασiλείου Α΄. Ο Αυτοκράτορας Βασιλειος Α΄σκοτώθηκε πέφτοντας από το άλογο του κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

περισσότερα