Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ιεριχώ (6 Θέματα)

Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης: Ο Αζαρίας, ο Ηλίας, ο Αβδιού, ο Μιχαίας και ο Ιωνάς. Βασιλείς του Ισραήλ: Ο Ζιμρί, ο Αμρί, ο Αχαάβ κι η Ιεζαβέλ, ο Οχοζίας και ο Ιωράμ. Άποψη της Ιεριχούς. Ο Προφήτης Ηλίας καθώς αναλαμβάνεται στους ουρανούς.

περισσότερα


Άποψη της Χεβρώνας. Στο βάθος διακρίνεται το ηρωδιανό κτίριο που στεγάζει το Σπήλαιο των Πατριαρχών, στο οποίο κατά την εβραϊκή και τη μουσουλμανική παράδοση είναι θαμμένοι ο Αβραάμ, η Σάρα, ο Ισαάκ, η Ρεβέκκα, ο Ιακώβ και η Λέα. Πεδιάδα της Ιεριχούς. Άποψη της Νεκρά Θάλασσας.

περισσότερα


Άποψη της Ιεριχούς. Άποψη του φρουρίου της Δαμασκού.

περισσότερα


Τοπίο στην Ιεριχώ. Στο βάθος ρωμαϊκό υδραγωγείο της εποχής του Ηρώδη.

περισσότερα


Άραβες από την Ιεριχώ.

περισσότερα


Τοπίο στην Ιεριχώ.

περισσότερα