Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Ναός του Απόλλωνα (Δίδυμα) (16 Θέματα)

Θραύσμα από την επίστεψη που βρίσκεται στα συσσωρευμένα ερείπια στη βορειοδυτική γωνία του ναού του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Επίστεψη πεσσών από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα στα Δίδυμα, από τα βορειοανατολικά (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Βάση κίονα, κιονόκρανο και επιστύλιο από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Βάση κίονα, κιονόκρανο και επιστύλιο από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Πλάγια όψη, άνοψη και τομές κιονοκράνου από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία). Επιστύλιο του σηκού με τη ζωφόρο. Περίγραμμα του έλικα.

περισσότερα


Πλάγια όψη, άνοψη και τομές κιονοκράνου από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία). Επιστύλιο του σηκού με τη ζωφόρο.

περισσότερα


Όψεις και τομές κιονοκράνων από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Όψεις και τομές κιονοκράνων από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Ζωφόρος με ανάγλυφους γρύπες και λύρες, απεικόνιση και τομές κορινθιακού κιονοκράνου, κυμάτιο από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Ζωφόρος και κορινθιακό κιονόκρανο από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Ερείπια του ναού του Απόλλωνα στα Δίδυμα.

περισσότερα


Ο Ναός του Απόλλωνα στα Δίδυμα.

περισσότερα


Κάτοψη και όψη του Ναού του Απόλλωνα στα Δίδυμα.

περισσότερα


Λεπτομέρειες του ναού του Απόλλωνα στα Δίδυμα.

περισσότερα


Κιονόκρανα από την Αλικαρνασσό, την Τέω και τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα.

περισσότερα