Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Στοά των Ειδώλων – Incantadas – Μαγεμένες (Θεσσαλονίκη) (18 Θέματα)

Άποψη των γλυπτών της νότιας εισόδου της Ρωμαϊκής Αγοράς της Θεσσαλονίκης (Στοά των Ειδώλων -Incantadas ή Μαγεμένες). Τα γλυπτά βρίσκονταν στον χώρο της οικίας μιας οικογένειας σεφαρδιτών εβραίων εμπόρων. Απεικονίζεται η συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη του σπιτιού και του Βρεταννού πρόξενου Paradise που έχει έρθει να ξεναγήσει τον John Stuart και τον Nicholas Revett στο μνημείο. Νεαρός υπηρέτης προσφέρει καφέ στον πρόξενο ενώ από ψηλά η σύζυγος του οικοδεσπότη επιπλήττει τον σύζυγό της διότι δεν προσκάλεσε τον πρόξενο να καθίσει πριν του προσφέρει καφέ. Αριστερά, γυναίκα που γνέθει πλησιάζει τους περιηγητές. Δεξιά ο Stuart και ο Revett με τον μικρό γιο του Βρεταννού προξένου που συνοδεύεται από τον διερμηνέα (δραγουμάνο) του προξένου.

περισσότερα


Κάτοψη, όψη και τομή του μνημείου της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα


Κιονόκρανο, θριγκός και σχέδιο τομής κιονοκράνου του μνημείου της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα


Στυλοβάτης, βάση και άνοψη κίονα από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα


Στοά των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη: βάση, παραστάδα, επίκρανο και επίκρανο με επιστύλιο καθώς και όψη και κάτοψη κυματίων. Δύο αρχαία μακεδονικά νομίσματα.

περισσότερα


Φτερωτή Νίκη από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) στη Θεσσαλονίκη. Η κεφαλή λέοντος στα πόδια του αγάλματος προστέθηκε από τον Revett.

περισσότερα


Η Αύρα από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα


Διόσκουρος από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα


Ο Γανυμήδης από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα


Η Λήδα από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα


Η Αριάδνη από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα


Ο Διόνυσος με τον πάνθηρα από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα


Μαινάδα από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες) στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα


Άποψη των γλυπτών της νότιας εισόδου της Ρωμαϊκής Αγοράς της Θεσσαλονίκης (Στοά των Ειδώλων -Incantadas ή Μαγεμένες). Άποψη και κάτοψη της θριαμβικής αψίδας του Γαλέριου (Καμάρας). Κάτοψη της Ροτόντας.

περισσότερα


Άποψη της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες), στη ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης. Από την έκδοση του E. M. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, Παρίσι 1831.

περισσότερα


Άποψη της Στοάς των Ειδώλων (Incantadas ή Μαγεμένες), στη Ρωμαϊκή Αγορά της Θεσσαλονίκης, βασισμένο σε σχέδιο από την έκδοση των James Stuart και Nicholas Revett. Λιθογραφία, περ. 1830.

περισσότερα


Ανάγλυφα από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και από τη Θεσσαλονίκη στην αυλή του Μουσείου του Λούβρου. Από την επιθεώρηση Poliorama Pittoresco, 1843.

περισσότερα


Άποψη των γλυπτών της νότιας εισόδου της Ρωμαϊκής Αγοράς της Θεσσαλονίκης (Στοά των Ειδώλων -Incantadas ή Μαγεμένες).

περισσότερα