Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ρωμαϊκά νομίσματα (41 Θέματα)

Νόμισμα του Ιουλίου Καίσαρα.

περισσότερα


Νόμισμα του Βρούτου.

περισσότερα


Νόμισμα του Οκταβιανού Αυγούστου.

περισσότερα


Νόμισμα του Μάρκου Αντώνιου και της Κλεοπάτρας Ζ΄.

περισσότερα


Νόμισμα του Οκταβιανού Αυγούστου.

περισσότερα


Νόμισμα του Τιβέριου.

περισσότερα


Νόμισμα του Γερμανικού.

περισσότερα


Νόμισμα του Καλλιγούλα.

περισσότερα


Νόμισμα του Νέρωνα.

περισσότερα


Νόμισμα του Βεσπασιανού.

περισσότερα


Νόμισμα του Τίτου.

περισσότερα


Νόμισμα του Δομιτιανού.

περισσότερα


Αθηναϊκό νόμισμα της βασιλείας του Δομιτιανού με την επιγραφή: ΔΙΟΣ ΑΓΟΡΑΙΟΥ.

περισσότερα


Νόμισμα του Νέρβα.

περισσότερα


Νόμισμα του Νέρβα που εκδόθηκε μετά την καταστροφή του Ναού της Ιερουσαλήμ, το 70 μ. Χ.

περισσότερα


Νόμισμα του Τραϊανού.

περισσότερα


Νόμισμα του Τραϊανού με την μορφή του Πλάτωνα στο οπισθότυπο.

περισσότερα


Νόμισμα του Αδριανού.

περισσότερα


Αρχαίο νόμισμα.

περισσότερα


Νόμισμα του Αδριανού.

περισσότερα


Νόμισμα του Αντωνίνου Πίου (Ευσεβή).

περισσότερα


Νόμισμα του Μάρκου Αυρηλίου.

περισσότερα


Νόμισμα του Λούκιου Βέρου.

περισσότερα


Νόμισμα του Βαλεριανού και της Μαρινιάνας.

περισσότερα


Νόμισμα του Γαλλιηνού.

περισσότερα


Νόμισμα του Μαξεντίου.

περισσότερα


Νόμισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

περισσότερα


Νόμισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

περισσότερα


Νόμισμα του Δομιτιανού.

περισσότερα


Νομίσματα από το Ίλιον και την Αλεξάνδρεια Τρωάδα (σημερινό Εσκί Σταμπούλ).

περισσότερα