Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ιωνικός ρυθμός (60 Θέματα)

Σχεδιαστική αναπαράσταση δωρικού κίονα και θριγκού. Σχεδιαστική αναπαράσταση ιωνικού κίονα και θριγκού. VOGÜÉ, Marie Eugène Melchior de, Vicomte. Syrie, Palestine, Mont Athos. Voyage aux pays du passé. Troisième édition, Παρίσι, Plon Nourrit, 1887.

περισσότερα


Το Ερέχθειο.

περισσότερα


Το Ερέχθειο το ηλιοβασίλεμα. Στο βάθος διακρίνεται ο Λυκαβηττός.

περισσότερα


Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης από τα βορειοανατολικά.

περισσότερα


Απεικόνιση της πρόσοψης του ναού του Διονύσου στην Τέω (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Όψεις και τομές κίονα, κιονοκράνου και θριγκού από τον ναό του Διονύσου στην Τέω (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Απεικόνιση κιονοκράνου και βάσης κίονα από τον ναό του Διονύσου στην Τέω, με φανταστική απεικόνιση του θριγκού (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Γωνιαίο κιονόκρανο από τον ναό της Αθηνάς Πολιάδος στην Πριήνη (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Γωνιαίο κιονόκρανο με πολλές φθορές.

περισσότερα


Ι: Βάση κίονα από τον ναό της Αθηνάς Πολιάδος στην Πριήνη. II : Κιονόκρανο και επιστύλιο από τον ναό της Αθηνάς Πολιάδος στην Πριήνη (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Απεικονίσεις, άνοψη και τομές κιονοκράνου από τον ναό της Αθηνάς Πολιάδος στην Πριήνη (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Τομές, άνοψη και απεικονίσεις κιονοκράνου από τον ναό της Αθηνάς Πολιάδος στην Πριήνη (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Βάση κίονα, κιονόκρανο και επιστύλιο από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Βάση κίονα, κιονόκρανο και επιστύλιο από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Πλάγια όψη, άνοψη και τομές κιονοκράνου από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία). Επιστύλιο του σηκού με τη ζωφόρο. Περίγραμμα του έλικα.

περισσότερα


Πλάγια όψη, άνοψη και τομές κιονοκράνου από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία). Επιστύλιο του σηκού με τη ζωφόρο.

περισσότερα


Σχέδιο κιονοκράνου από τους κίονες της βορεινής εισόδου του Ερεχθείου.

περισσότερα


Έλικας ιωνικού κιονοκράνου από τον Ναό της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Αρχιτεκτονικά στοιχεία από το Ερέχθειο.

περισσότερα


Πίνακες με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του ιωνικού, του δωρικού και του κορινθιακού ρυθμού.

περισσότερα


Οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί των αρχαίων ελληνικών ναών.

περισσότερα


Εικ. 1. Βάση, κίονας, κιονόκρανο, θριγκός και γείσο του Ερεχθείου. Εικ.2. Παραστάδα: βάση και επίκρανο. Εικ. 3. Λεπτομέρειες κυματίων στη γωνιά του γείσου. Εικ. 4. Άνοψη γωνιακού γείσου με τα κυμάτιά του.

περισσότερα


Ερέχθειο: έλικας κιονοκράνου, άνοψη γωνιακού κίονα, όψη και τομές κιονοκράνου.

περισσότερα


Σχέδια ρωμαϊκής κιονοστοιχίας κοντά στο Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτη: Εικ. 1. Όψη ιωνικής κιονοστοιχίας με το επιστύλιο. Εικ. 2. Κάτοψη κιόνων. Εικ. 3. Άνοψη κίονα. Εικ. 4. Πλάγια όψη και τομή κιονοκράνου. Εικ. 5. Τομή καθ' ύψος κιονοκράνου. Εικ. 6. Τομή εγκάρσια κιονοκράνου. Εικ. 7. Σχέδιο της έλικας του κιονοκράνου. Εικ. 8. Τομή της έλικας και του άβακα του κιονοκράνου. Εικ. 9. Σχέδιο οφθαλμού της έλικας του κιονοκράνου.

περισσότερα


Σχέδια ρωμαϊκής κιονοστοιχίας κοντά στο Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτη: Εικ. 1. Κρηπίδα, κίονας, κιονόκρανο και επιστύλιο. Εικ. 2. Τομή επιστυλίου από την εσωτερική πλευρά.

περισσότερα


Kάτοψη του Ερεχθείου και όψη της ανατολικής πλευράς του ναού.

περισσότερα


Όψη του Ερεχθείου από τα δυτικά.

περισσότερα


Ερέχθειο: Εικ. 1. Όψη περιθυρώματος και λεπτομέρεια τομής του. Εικ. 2. Όψη θριγκού της βόρειας πλευράς. Εικ. 3. Επίκρανο παραστάδας. Εικ. 4. Γείσο.

περισσότερα


Ερέχθειο: Εικ. 1. Όψη κιονοκράνου ιωνικού ρυθμού. Εικ. 2 και 3. Τομές καθ' ύψος και εγκάρσια της έλικας του ιωνικού κιονοκράνου. Εικ. 4. Καθ' ύψος τομή του κιονοκράνου. Εικ. 5. Πλάγια όψη ιωνικού κιονοκράνου. Εικ. 6. Άνοψη ιωνικού κίονα. Εικ. 7. Άνοψη γωνιακού ιωνικού κίονα.

περισσότερα


Εικ. 1 και 2. Όψη του κιονοκράνου και της βάσης των κιόνων του Ερεχθείου. Εικ. 3 και 4. Όψεις βάσεων ιωνικών κιόνων του Ερεχθείου. Εικ. 5. Ιωνικό κιονόκρανο από την Ελευσίνα. Εικ. 6 και 8. Κιονόκρανο και βάση κίονα από το θέατρο του Μαρκέλλου (Marcellus) στη Ρώμη. Εικ. 7 και 9. Κιονόκρανο και βάση κίονα από το ναό του Πορτούνου (Portunus) στη Ρώμη.

περισσότερα