Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Ελληνικές αποικίες (102 Θέματα)

Χάρτης των αρχαίων Συρακουσών.

περισσότερα


Χάρτης του κόλπου Ρόζες, αρχαίας Ρόδης, βόρεια της Βαρκελώνης.

περισσότερα


Χάρτης του κόλπου της Νάπολης.

περισσότερα


Χάρτης του κόλπου και του λιμανιού της Μεσσήνης ή Μεσίνα, η αρχαία Ζάγκλη, στη Σικελία και άποψη της πόλης.

περισσότερα


Χάρτης της του κόλπου και του λιμανιού των Συρακουσών και άποψη της πόλης.

περισσότερα


Χάρτης του κόλπου και του λιμανιού του Ακράγαντα, στη Σικελία και άποψη της πόλης.

περισσότερα


Χάρτης του κόλπου και του λιμανιού του Μπρίντιζι, στην Ιταλία και άποψη της πόλης.

περισσότερα


Χάρτης του λιμανιού της Άγκντ, στη Γαλλία.

περισσότερα


Χάρτης των Συρακουσών.

περισσότερα


Αναπαράσταση του αρχαίου Θεάτρου των Συρακουσών.

περισσότερα


Άποψη του Καθεδρικού ναού των Συρακουσών. Ο ναός αυτός ανεγέρθη πάνω στον Ναό της Αθηνάς.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού της Αθηνάς στις Συρακούσες, πάνω στον οποίο ανεγέρθη ο Καθεδρικός Ναός της πόλης.

περισσότερα


Αναπαράσταση της πρόσοψης του Ναού της Αθηνάς στις Συρακούσες. H δωρική κιονοστοιχία του ναού αυτού είναι σήμερα τμήμα του Καθεδρικού Ναού της πόλης.

περισσότερα


Τομή του πρόναου και του εξωτερικού περιστυλίου του Ναού της Αθηνάς στις Συρακούσες. Η δωρική κιονοστοιχία του ναού είναι σήμερα τμήμα του Καθεδρικού Ναού της πόλης.

περισσότερα


Ναός της Αθηνάς στις Συρακούσες (σήμερα τμήμα του Καθεδρικού ναού της πόλης): Εικ. 1. Καθ'ύψος τομή τμήματος του θριγκού του εξωτερικού περιστυλίου. Εικ. 2. 'Οψη στυλοβάτη, κίονα, κιονοκράνου και τμήματος γωνιακού θριγκού του εξωτερικού περιστύλιου.

περισσότερα


Ναός της Αθηνάς στις Συρακούσες (σήμερα τμήμα του Καθεδρικού ναού): Εικ. 1. Σχέδιο στυλοβάτη, βάσης κίονα, κίονα, κιονοκράνου και επιστυλίου του εξωτερικού περιστύλιου. Εικ. 2. Σχέδιο του εχίνου, του τραχήλου και του διάκοσμου κίονα. Εικ. 3. Καθ'ύψος τομή του θριγκού στη γωνία.

περισσότερα


Άποψη του Αρχαίου Θεάτρου των Συρακουσών.

περισσότερα


Τα ερείπια του Ναού του Ολυμπίου Διός στις Συρακούσες.

περισσότερα


Η πηγή Κυάνη, κοντά στο Ναό του Ολυμπίου Διός στις Συρακούσες.

περισσότερα


Άποψη στα λατομία των Συρκουσών, το λεγόμενο "Αυτί του Διονυσίου".

περισσότερα


Η κρήνη Αρέθουσα στις Συρακούσες.

περισσότερα


Σύνθεση: Υδρίες και Κρατήρες της Σικελίας.

περισσότερα


Άποψη του Ακράγαντα της Σικελίας. Διακρίνονται ο Ναός της Ομόνοιας και της Ήρας.

περισσότερα


Άποψη του Ναού της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Ναός της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας: Όψη κρηπίδας, στυλοβάτη, κίονα, κιονοκράνου και του τμήματος του θριγκού στη γωνία του εξωτερικού περιστυλίου. Καθ' ύψος τομή τριγλύφου στη γωνία. Κάτοψη τριγλύφου.

περισσότερα


Ναός της Ήρας στον Ακράγαντα: Εικ. 1. Σχέδιο του κιονοκράνου με λεπτομερή μέτρηση του εχίνου. Εικ. 2. Σχέδιο και λεπτομερής μέτρηση τραχήλου κιονοκράνου. Εικ. 3. Σχέδιο των βαθμίδων. Εικ. 4. Κάτοψη των ερειπίων του Ναού του Ασκληπιού.

περισσότερα


Η πρόσοψη του Ναού της Ήρας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Άποψη από τα νοτιοδυτικά του Ναού της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας.

περισσότερα