Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Θολωτός τάφος των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα) (39 Θέματα)

Θολωτός τάφος στις Μυκήνες γνωστός και ως «Θησαυρός του Ατρέα». LIGHT, Sir Henry. Travels in Egypt, Nubia, Holy Land, Mount Libanon, and Cyprus, in the Year 1814, Λονδίνο, for Rodwell and Martin, 1818.

περισσότερα


Κατόψεις των θολωτών τάφων του Ορχομενού και των Μυκηνών.

περισσότερα


Ο Θολωτός Τάφος των Μυκηνών, γνωστός ως "Θησαυρός του Ατρέα".

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος, γνωστός ως "Θησαυρός του Ατρέα" στις Μυκήνες.

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος των Μυκηνών, γνωστός ως "Θησαυρός του Ατρέα".

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος γνωστός ως "Θησαυρός του Ατρέα" στις Μυκήνες.

περισσότερα


Ο Θησαυρός του Ατρέα στις Μυκήνες.

περισσότερα


Κάθετη τομή του θολωτού τάφου των Μυκηνών γνωστού ως Θησαυρός του Ατρέα.

περισσότερα


Διακοσμητικά θέματα από τον Θησαυρό του Ατρέα.

περισσότερα


Βάση κίονα από τις Μυκήνες.

περισσότερα


Διακοσμητικά θέματα από τον Θολωτό τάφο των Μυκηνών (Θησαυρό του Ατρέα).

περισσότερα


I. Το τείχος της ακρόπολης της Λάρισσας του Άργους. ΙΙ και ΙΙΙ. Τομή και κάτοψη του "Θησαυρού του Ατρέα" στις Μυκήνες. ΙV. Η είσοδος του "Θησαυρού του Ατρέα" στις Μυκήνες. V. H Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Μυκηναϊκός θολωτός τάφος, γνωστός ως ο «Θησαυρός του Ατρέα».

περισσότερα


Η είσοδος στον θολωτό τάφο των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Κάτοψη του νεκρικού θαλάμου του θολωτού τάφου των Μυκηνών. Εικ. 2 Τομή επιστυλίου άνωθεν της πόρτας. Εικ. 3: Κάτοψη, τομές και όψη δεξαμενής στο Τούσκουλο της Ρώμης.

περισσότερα


Τομή του θόλου, του στομίου και μέρους του δρόμου στον Θολωτό Τάφο των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Λεπτομέρειες από την πρόσοψη του Θολωτού Τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα). Εικ. 1: Όψη της κρηπίδας του ημικίονα από πάνω Εικ. 2: Όψη ημικίονα. Εικ. 3: Λεπτομέρεια του διακόσμου της κρηπίδας. Εικ. 4: Θραύσμα πιθανώς προερχόμενο από το κιονόκρανο. Εικ. 5: Μέρος του διακόσμου του ημικίονα. Εικ. 6: Κάτοψη του άνω μέρους του κίονα. Εικ. 7: Θραύσμα από λευκό μάρμαρο. Εικ. 8: Θραύσμα από λευκό μάρμαρο. Εικ. 9: Θραύσμα από πράσινο μάρμαρο. Εικ. 10: Θραύσμα από κόκκινο μάρμαρο.

περισσότερα


Φανταστική αναπαράσταση της εισόδου του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος στις Μυκήνες, γνωστός και ως "Θησαυρός του Ατρέως" ή "τάφος του Αγαμέμνονα".

περισσότερα


Λεπτομέρειες από τα μνημεία στις Μυκήνες.

περισσότερα


Τομή και κάτοψη του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Το εσωτερικό του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Επιγραφή από την Ακρόπολη της Λάρισας στο Άργος. Σχέδια των τειχών της Ακρόπολης της Λάρισας (Άργος) και της Ακρόπολης  της Τίρυνθας. Κιονόκρανο από πράσινο μάρμαρο από της Μυκήνες. Σύνδεσμοι και αρχιτεκτονικά στοιχεία από τον Θολωτό τάφο των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα). Θραύσμα από κοκκινωπό λάρτιο λίθο (rosso antico) από την ανάγλυφη διακόσμηση της εισόδου του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα). Το θραύσμα αυτό κοσμούσε εκκλησία κοντά στο μνημείο.

περισσότερα


Σελίδα αρχής κεφαλαίου. Στην ένθετη παράσταση ο Θολωτός τάφος των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Άποψη στο εσωτερικό του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Άποψη του εσωτερικού του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος των Μυκηνών, γνωστός και ως Θησαυρός του Ατρέα. Τομή του τάφου.

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών από την εσωτερική πλευρά.

περισσότερα