Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μυκήνες (128 Θέματα)

Θολωτός τάφος στις Μυκήνες γνωστός και ως «Θησαυρός του Ατρέα». LIGHT, Sir Henry. Travels in Egypt, Nubia, Holy Land, Mount Libanon, and Cyprus, in the Year 1814, Λονδίνο, for Rodwell and Martin, 1818.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων. Μυκήνες. HORNER, Johann Jakob. Bilder des griechischen Alterthums oder Darstellung der berühmtesten Gegenden und der wichtigsten Kunstwerke des alten Griechenlandes, Ζυρίχη, Orell, Füssli and Co., MDCCCXXIII [=1823].

περισσότερα


Η Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Κατόψεις των θολωτών τάφων του Ορχομενού και των Μυκηνών.

περισσότερα


Η εκδίκηση του Ορέστη.

περισσότερα


Η Κλυταιμνήστρα.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Ακρόπολη των Μυκηνών από την κορυφή Χωνιά.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Ο Θολωτός Τάφος των Μυκηνών, γνωστός ως "Θησαυρός του Ατρέα".

περισσότερα


Ο Ταφικός Περίβολος Α΄ στην ακρόπολη των Μυκηνών. Διακρίνεται το πίσω μέρος της πύλης των Λεόντων, από τα νοτιοδυτικά.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος, γνωστός ως "Θησαυρός του Ατρέα" στις Μυκήνες.

περισσότερα


Άποψη στο εσωτερικό του Θολωτού τάφου, γνωστού ως "Θησαυρός του Ατρέα" στις Μυκήνες.

περισσότερα


Τα κυκλώπεια τείχη των Μυκηνών.

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος των Μυκηνών, γνωστός ως "Θησαυρός του Ατρέα".

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Τα κυκλώπεια τείχη των Μυκηνών.

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος γνωστός ως "Θησαυρός του Ατρέα" στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Απεικόνιση τοιχοδομίας και αντερείσματος γέφυρας στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Σχεδιάγραμμα των ερειπίων των Μυκηνών.

περισσότερα


Μικρή πύλη στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Ο Θησαυρός του Ατρέα στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα