Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Πυραμίδες (75 Θέματα)

Το θριαμβικό τόξο του Μάρκου Αυρηλίου στην Ινσίνη (σημερινό Σεΐχ Αμπαντί). Η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας.

περισσότερα


Είσοδος στην πυραμίδα του Χέοπα, ή πυραμίδα του Χούφου (Khufu), γνωστή επίσης και ως Μεγάλη πυραμίδα, στη νεκρόπολη της Γκίζας (Giza).

περισσότερα


Απεικονίσεις πρωτόγονου τύμβου, πυραμίδας στη Σακκάρα (Saqqara) και της πυραμίδας της Γκίζας (Giza) για να εικονογραφηθεί η εξέλιξη της πυραμίδας.

περισσότερα


Οι Πυραμίδες της Γκίζας και η Σφίγγα.

περισσότερα


Πυραμίδες της Γκίζας από τα βόρεια. Διακρίνεται η είσοδος της Πυραμίδας του Χέοπα.

περισσότερα


Είσοδος της Πυραμίδας του Χέοπα.

περισσότερα


Τομή της Πυραμίδας του Χέοπα.

περισσότερα


Από το εσωτερικό της Πυραμίδας του Χέοπα.

περισσότερα


Από το εσωτερικό της Πυραμίδας του Χέοπα.

περισσότερα


Από το εσωτερικό της Πυραμίδας του Χέοπα.

περισσότερα


Οι Πυραμίδες της Σακκάρα από τον Νείλο, την εποχή των πλημμύρων.

περισσότερα


Πυραμίδες της Σακκάρα.

περισσότερα


Τομή της Πυραμίδας της Σακκάρα.

περισσότερα


Ταφικός θάλαμος της Πυραμίδας της Σακκάρα.

περισσότερα


Πυραμίδα στην Αίγυπτο.

περισσότερα


Οι πυραμίδες της Γκίζας.

περισσότερα


Ο ταφικός θάλαμος της πυραμίδας της Γκίζας (πυραμίδα του Χέοπα).

περισσότερα


Οι πυραμίδες της Γκίζας και η Σφίγγα.

περισσότερα


Οι πυραμίδες της Γκίζας και η Σφίγγα.

περισσότερα


Η είσοδος στην Πυραμίδα του Χέοπα.

περισσότερα


Η πυραμίδα του Γάιου Κέστιου στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή της πυραμίδας του Χέοπα.

περισσότερα


Η πυραμίδα του Χέοπα.

περισσότερα


Πυραμίδες στην Άνω Αίγυπτο.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων του φρουρίου της Βαβυλώνας στη σημερινή κοπτική συνοικία του Καΐρου. Άποψη των Πυραμίδων του Νταχσούρ και της Σακκάρα. Άποψη των Πυραμίδων της Γκίζας.

περισσότερα


Απόψη του χώρου των πυραμίδων στη νεκρόπολη της Γκίζας. Κάτοψη και τομή του διαδρόμου στην Πυραμίδα του Χέοπα.

περισσότερα


Όψη της Σφίγγας. Τομές της Πυραμίδας του Χέοπα στη νεκρόπολη της Γκίζας.

περισσότερα


Χάρτης του αρχαιολογικού χώρου των πυραμίδων στη Σακκάρα και στο Νταχσούρ.

περισσότερα


Όψεις και τομές των πυραμίδων του Νταχσούρ.

περισσότερα


Κατόψεις και όψεις των πυραμίδων στην περιοχή του Φαγιούμ. Η λίμνη Μοίρις.

περισσότερα