Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ιουδαία (81 Θέματα)

Τα παλάτια του Δαυίδ.

περισσότερα


Ιχνογραφία αληθής του μεγίστου και θείου ναού της Σωτηρίου Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου και Θετοτάτου όρους Γολγοθά.

περισσότερα


Εξωτερικό του ναού του Παναγίου Τάφου.

περισσότερα


Περί του Αγίου Κουβουκλίου.

περισσότερα


Ο Πανάγιος Τάφος.

περισσότερα


Εξωτερικό του ναού του Παναγίου Τάφου.

περισσότερα


Μοναστήριον του Πατριάρχου Αβραάμ προσκολημένον εις τον τείχον του Αγίου ναού της Αναστάσεως.

περισσότερα


Ο τόπος ένθα ηρώτησεν την Μαρίαν.

περισσότερα


Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

περισσότερα


Το μοναστήριον του οσίου πατρός ημών Νικολάου. Το μοναστήριον του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

περισσότερα


Το μοναστήριον της Μεγάλης Παναγίας. Το μοναστήριον των Αγίων μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων, Τύρωνος και Στρατηλάτου.

περισσότερα


Το μοναστήριον του πατρός ημών και ερανοφάντορος Βασιλείου. Το μοναστήριον των Φράγκων, τιμώμενον εις όνομα Ιωάννου του Θεολόγου.

περισσότερα


Το μοναστήριον του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Το μοναστήριον των Αρχαγγέλων.

περισσότερα


Το μοναστήριον της Αγίας και Πανσόφου Αικατερίνης. Το μοναστήριον του οσίου πατρός ημών Ευθυμίου.

περισσότερα


Το μοναστήριον της Παναγίας Σεητνάγιας. Το μοναστήριον του τιμίου Προδρόμου.

περισσότερα


Το μοναστήριον του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, της Εβραϊκής λεγόμενον.

περισσότερα


Το μοναστήριον του Αγίου αποστόλου Ιακώβου υιού του Ζεβεδαίου (αρμενικό).

περισσότερα


Η Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Η ανατολική πύλη του ναού του Σολομώντος διά της οποίας επέρασεν ο Ιησούς ερχόμενος από την Βηθανίαν μετά το αναστήσαι τον Λάζαρον.

περισσότερα


Τα Άγια των Αγίων του ναού του Σολομώντος ένθα εγένετο και η αφιέρωσις της αειπαρθένου Μαρίας, υπό Ιωακείμ και Άννης των γεννητόρων αυτής.

περισσότερα


Η προβατική κολυμβήθρα, ήτοι η στοά του Σολομώντος, πέντε στοάς έχουσα. Τα οσπήτια του Ιωακείμ και Άννης.

περισσότερα


Το Πραιτώριον ένθα έκρινεν ο Πιλάτος τον Χριστό.

περισσότερα


Η Αγία Σιών.

περισσότερα


Σπήλαιον ένθα ασκήτευσεν ο άγιος Ονούφριος.

περισσότερα


Πηγάδι του Ιακώβ.

περισσότερα


Η Λαύρα του οσίου πατρός ημών Σάββα του ηγιασμένου

περισσότερα


Μοναστήριον του Τιμίου Σταυρού.

περισσότερα


Μοναστήριον του αγίου Γεωργίου του Πετζαλά. Η Ορεινή ένθα ο ναός του Προδρόμου και η γέννησις αυτού.

περισσότερα


Μοναστήριον του προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Ο τάφος της Ραχήλ.

περισσότερα


Χωρίον των ποιμένων. Ο περίφημος ναός της Αγίας Βηθλεέμ.

περισσότερα