Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Ορυχεία (3 Θέματα)

Άποψη χωριού κοντά στα ορυχεία του Σακαράμπ (ή Ναγκιάγκ) στη Ρουμανία.

περισσότερα


Τσιγκάνοι του Μπανάτ, ιστορικής γεωγραφικής περιοχής της Κεντρικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Σερβία, Ρουμανία), εργάζονται στην εξόρυξη χρυσού.

περισσότερα


Εικ. 18. Αστρονoμικό όργανο. Εικ. 19 και 20. Δοχεία κατάλληλα για τη μετατροπή αερίου σε στερεό (συμπύκνωση). Εικ. 21. Όργανο που βοηθά στην αποτύπωση σχεδίων με μεγάλη ανάλυση, κατάλληλο στην αρχιτεκτονική και την αστρονομία. Εικ. 22. Σχέδιο ορυχείου άνθρακα με εξαερισμό κατάλληλο για τη διευκόλυνση των εργαζομένων/εργασιών.

περισσότερα