Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη) (145 Θέματα)

Οθωμανοί αξιωματούχοι. Εκκλησιαστικοί άρχοντες. Πολιτικές προσωπικότητες των αρχών του 18ου αιώνα. Απεικόνιση της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Απεικόνιση του Αγίου Πέτρου της Ρώμης. Τελετή βάπτισης και τελετή περιτομής.

περισσότερα


Κάτοψη του υπερώου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Μουσουλμάνοι στις διαδοχικές φάσεις της προσευχής (ναμάζι). Βυζαντινά νομίσματα.

περισσότερα


Χάρτης της Κωνσταντινούπολης και των Στενών του Βοσπόρου, μαζί με κάτοψη της Αγίας Σοφίας.

περισσότερα


Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η Βοσπόρια Άκρα, η Αγία Σοφία και ο Κεράτιος κόλπος από τον Πύργο του Γαλατά.

περισσότερα


Η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.

περισσότερα


Το υπερώο της Αγίας Σοφίας.

περισσότερα


Διαφορετικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί στην Αγία Σοφία.

περισσότερα


Η είσοδος του Μωάμεθ Β΄του Πορθητή στην Αγία Σοφία.

περισσότερα


Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Κάτοψη της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η Αγία Σοφία από τα νότια.

περισσότερα


Άποψη της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η Αγία Σοφία από τα ανατολικά.

περισσότερα


Αγία Σοφία: Φύλλο της θύρας του νάρθηκα.

περισσότερα


Άποψη του νάρθηκα της Αγίας Σοφίας.

περισσότερα


Άποψη του κεντρικού κλίτους της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Άποψη του πλαϊνού κλίτους της Αγίας Σοφίας.

περισσότερα


Το κεντρικό κλίτος της Αγίας Σοφίας όπως φαίνεται από το βόρειο τμήμα του ναού.

περισσότερα


Κιονόκρανο από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Λεπτομέρεια από τα τόξα της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η ιερή κόγχη και το μινμπάρ (αντίστοιχο του άμβωνα των χριστιανικών εκκλησιών στα ισλαμικά τεμένη) στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Κίονες από πορφυρίτη της Ηλιούπολης και υδρία από την Πέργαμο στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Είσοδος στον Τουρμπέ (μαυσωλείο) του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ στo προαύλιο χώρο στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Άποψη της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Άποψη του κεντρικού κλίτους της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Άποψη της Βοσπόριας Άκρας από το Πέρα (σημερινό Μπέιογλου). Στα αριστερά διακρίνεται η Χρυσόπολη (Σκούταρι) και η Χαλκηδόνα (Καντί Κιόι).

περισσότερα


Κάτοψη της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα