Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Πέργαμος (22 Θέματα)

Η Ακρόπολη της Περγάμου.

περισσότερα


Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων στην Πέργαμο.

περισσότερα


Ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πέργαμο.

περισσότερα


Ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πέργαμο.

περισσότερα


Εσωτερική αυλή σε χάνι στην Πέργαμο.

περισσότερα


Χάρτης της Περγάμου.

περισσότερα


Ερείπια Γυμνασίου στην Πέργαμο.

περισσότερα


Ερείπια ρωμαϊκού αμφιθεάτρου στην Πέργαμο.

περισσότερα


Μαρμάρινο αγγείο που βρέθηκε στην Πέργαμο.

περισσότερα


Νομίσματα της Περγάμου.

περισσότερα


Αρχαία νομίσματα της Αιολίδας και της Ελαίας, λιμάνι της Περγάμου.

περισσότερα


Αρχαίο νόμισμα από την Πέργαμο. Το νόμισμα αυτό όμως προέρχεται πιθανότατα από την Κυρηναϊκή. Στον εμπροσθότυπο παριστάνεται είτε η Αρσινόη, είτε η Βερενίκη, είτε η Κλεοπάτρα.

περισσότερα


Αρχαιότητες από την Πέργαμο της Μικράς Ασίας. Γιγάντιο άγαλμα λαξευμένο σε πέτρα στο Όρος Σίπυλος κοντά στη Μαγνησία, τη σημερινή Μανίσα (Manisa), στη Μικρά Ασία.

περισσότερα


Άποψη της κοιλάδας της Τροίας από την Πέργαμο.

περισσότερα


Επιγραφή από την Πέργαμο.

περισσότερα


Αρχαία νομίσματα από τα Θυάτειρα (1), τη Σμύρνη (2), την Έφεσο (3), την Πέργαμο (4) τη Λαοδίκεια (5), τη Φιλαδέλφεια (6), τις Σάρδεις (7) και τη Μαγνησία (8).

περισσότερα


Άποψη της Περγάμου στη Μικρά Ασία. Στο βάθος διακρίνεται η Ακρόπολη της Περγάμου.

περισσότερα


Τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πέργαμο.

περισσότερα


Κάτοψη αρχαίου σταδίου και αρχαίου θεάτρου, η οποία δείχνει πώς στη Μαγνησία του Μαιάνδρου, τις Τράλλεις, τις Σάρδεις και την Πέργαμο το θέατρο έχει χτιστεί πλάι στο στάδιο.

περισσότερα


Λεπτομέρεια από το σύμπλεγμα της Γιγαντομαχίας στον Βωμό της Περγάμου. (Μουσείο Περγάμου, Βερολίνο).

περισσότερα


Ερείπια ρωμαϊκού αμφιθεάτρου στην Πέργαμο.

περισσότερα


Ερείπια ρωμαϊκού αμφιθεάτρου στην Πέργαμο.

περισσότερα