Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μυκηναϊκά μνημεία (107 Θέματα)

Η Ακρόπολη των Μυκηνών από την κορυφή Χωνιά.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Ο Θολωτός Τάφος των Μυκηνών, γνωστός ως "Θησαυρός του Ατρέα".

περισσότερα


Ο Ταφικός Περίβολος Α΄ στην ακρόπολη των Μυκηνών. Διακρίνεται το πίσω μέρος της πύλης των Λεόντων, από τα νοτιοδυτικά.

περισσότερα


Η Ακρόπολη της Τίρυνθας, με ερείπια από τα κυκλώπεια τείχη της Υστεροελλαδικής περιόδου (1300-1200 π.Χ.), από τα νοτιοανατολικά.

περισσότερα


Η ανατολική θολωτή γαλαρία στην ακρόπολη της Τίρυνθας, από τα νότια.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος των Μυκηνών, γνωστός ως "Θησαυρός του Ατρέα".

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Τα κυκλώπεια τείχη των Μυκηνών.

περισσότερα


Θολωτή γαλαρία στη μυκηναϊκή ακρόπολη της Τίρυνθας.

περισσότερα


Βάση κίονα από τις Μυκήνες.

περισσότερα


Διακοσμητικά θέματα από τον Θολωτό τάφο των Μυκηνών (Θησαυρό του Ατρέα).

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος στις Μυκήνες, γνωστός και ως "Θησαυρός του Ατρέως" ή "τάφος του Αγαμέμνονα".

περισσότερα


Άποψη των τειχών της αρχαίας Τίρυνθας.

περισσότερα


Λεπτομέρειες από τα μνημεία στις Μυκήνες.

περισσότερα


Πύλη των Λεόντων: το ανάγλυφο στο ανακουφιστικό τρίγωνο, με την ερλαδική παράσταση των δύο λεόντων που πατάνε σε δύο βωμούς, πάνω από το υπέρθυρο της εισόδου στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Χάρτης των Μυκηνών. Σημειώνονται τα σημαντικότερα αξιοθέατα του χώρου.

περισσότερα


Τομή και κάτοψη του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Το εσωτερικό του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Επιγραφή από την Ακρόπολη της Λάρισας στο Άργος. Σχέδια των τειχών της Ακρόπολης της Λάρισας (Άργος) και της Ακρόπολης  της Τίρυνθας. Κιονόκρανο από πράσινο μάρμαρο από της Μυκήνες. Σύνδεσμοι και αρχιτεκτονικά στοιχεία από τον Θολωτό τάφο των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα). Θραύσμα από κοκκινωπό λάρτιο λίθο (rosso antico) από την ανάγλυφη διακόσμηση της εισόδου του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα). Το θραύσμα αυτό κοσμούσε εκκλησία κοντά στο μνημείο.

περισσότερα


Άποψη της Πύλης των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Άποψη της Πύλης των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Βόρεια (δευτερεύουσα) πύλη στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Άποψη της Βόρειας (δευτερεύουσας) πύλης των Μυκηνών.

περισσότερα


Άποψη των Μυκηνών.

περισσότερα


Σχεδιαστική απεικόνιση των τειχών της Ακρόπολης των Μυκηνών και της Ακρόπολης της Τίρυνθας.

περισσότερα


Κάτοψη της Τίρυνθας.

περισσότερα