Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Κωνσταντίνος Α΄ (7 Θέματα)

Προσωπογραφία του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, ο οποίος ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη το έτος 330 μ.Χ.

περισσότερα


Νόμισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

περισσότερα


Νόμισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

περισσότερα


Άποψη του Υδραγωγείου του Ουάλεντος στην περιοχή του Φάτιχ.

περισσότερα


Άποψη της πόλης Νις (Ναϊσσός), γεννέτηρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄.

περισσότερα


Το εσωτερικό της Σάντα Κονστάντσα, εκκλησίας του 4ου αιώνα, στη Ρώμη. Η εκκλησία αυτή ανεγέρθη από τον Κωνσταντίνο Α΄ στη μνήμη της κόρης του Κωνσταντίας.

περισσότερα