Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Ζωφόρος του ναού του Ηφαίστου (Θησείο) (2 Θέματα)

1. 'Οψη τμήματος της ανατολικής πρόσοψης του Ναού του Ηφαίστου (Θησείο). Στις μετόπες απεικονίζονται οι άθλοι του Ηρακλή. Στη βόρεια και τη νότια πλευρά απεικονίζονται οι άθλοι του Θησέα. 2. Κάθετη τομή της μετόπης και της ζωφόρου του Ναού του Ηφαίστου (Θησείο). 3. Η ανατολική και δυτική ζωφόρος του Ναού του Ηφαίστου (Θησείο). Στην ανατολική απεικονίζεται η μάχη του Θησέα και των Παλλαντιδών. Στη δυτική απεικονίζεται η Κενταυρομαχία.

περισσότερα


Ο Ναός του Ηφαίστου (Θησείο) στην Αρχαία Αγορά: Εικ. 1. Κάτοψη και άνοψη. Εικ. 2. Λεπτομέρειες των φατνωμάτων της οροφής. Εικ. 3. Τομή της οροφής με λεπτομέρειες των φατνωμάτων Εικ. 4. Πρόσοψη. Εικ. 5. Όψη του θριγκού. Α,Β,C: Οι μετόπες και η ζωφόρος του ναού.

περισσότερα