Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Παλαιό Φρούριο (Κέρκυρα) (60 Θέματα)

Η πόλη της Κέρκυρας με το Παλαιό Φρούριο, 1670.

περισσότεραΗ Κέρκυρα και οι ακτές της Αλβανίας

περισσότερα


Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας.

περισσότερα


Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας.

περισσότερα


Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας.

περισσότερα


Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας από τα νότια.

περισσότερα


Το Παλαιό Φρούριο της Κερκυρας από τα βόρεια.

περισσότερα


Η γέφυρα που συνδέει το Παλαιό Φρούριο με την πόλη της Κέρκυρας.

περισσότερα


Η γέφυρα από το Παλαιό Φρούριο προς την πόλη της Κέρκυρας.

περισσότερα


Άποψη της Κέρκυρας με το Παλαιό Φρούριο.

περισσότερα


Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας.

περισσότερα


Χάρτης της Κέρκυρας πλαισιωμένος από απόψεις και κατόψεις των σημαντικότερων φρουρίων της νήσου.

περισσότερα


Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας. Xάρτης της Κέρκυρας.

περισσότερα


Κάτοψη της οχυρωμένης πόλης της Κέρκυρας.

περισσότερα


Άποψη του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας από τα βόρεια.

περισσότερα


Άποψη του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας από τα νότια.

περισσότερα


Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας.

περισσότερα


Κάτοψη του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας.

περισσότερα


Άποψη της Κέρκυρας.

περισσότερα


Άποψη του λιμανιού και της πόλης της Κέρκυρας, από τα βόρεια. Στο βάθος διακρίνεται το Παλαιό Φρούριο χτισμένο πάνω στους δύο χαρακτηριστικούς λόφους και δεξιά το Νέο Φρούριο.

περισσότερα


Χάρτης της πόλης της Κέρκυρας με το Παλαιό και το Νέο Φρούριο.

περισσότερα


Άποψη της Κέρκυρας με το Παλαιό και το Νέο Φρούριο.

περισσότερα


Χάρτης της Κέρκυρας. Στο πρώτο επίπεδο απεικονίζεται επίσης η πόλη της Κέρκυρας.

περισσότερα


Χάρτης της Κέρκυρας με τις ακτές της Ηπείρου και της Αλβανίας (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

περισσότερα


Άποψη του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας.

περισσότερα


Χάρτης της Κέρκυρας.

περισσότερα


Άποψη της πόλης της Κέρκυρας.

περισσότερα


Άποψη της πόλης της Κέρκυρας. Στο βάθος διακρίνεται το Παλαιό Φρούριο της πόλης. Στο πρώτο επίπεδο η βενετική οχύρωση της πόλης (Νέο Φρούριο).

περισσότερα


Χάρτης της Κέρκυρας.

περισσότερα