Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Νέο Φρούριο (Κέρκυρα) (26 Θέματα)

Κάτοψη του Νέου Φρουρίου της Κέρκυρας (Fortezza Nuova).

περισσότερα


Άποψη της Κέρκυρας.

περισσότερα


Άποψη του λιμανιού και της πόλης της Κέρκυρας, από τα βόρεια. Στο βάθος διακρίνεται το Παλαιό Φρούριο χτισμένο πάνω στους δύο χαρακτηριστικούς λόφους και δεξιά το Νέο Φρούριο.

περισσότερα


Χάρτης της πόλης της Κέρκυρας με το Παλαιό και το Νέο Φρούριο.

περισσότερα


Άποψη της Κέρκυρας με το Παλαιό και το Νέο Φρούριο.

περισσότερα


Χάρτης της Κέρκυρας. Στο πρώτο επίπεδο απεικονίζεται επίσης η πόλη της Κέρκυρας.

περισσότερα


Χάρτης της Κέρκυρας με τις ακτές της Ηπείρου και της Αλβανίας (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

περισσότερα


Χάρτης της Κέρκυρας.

περισσότερα


Πανοραμική άποψη της πόλης της Κέρκυρας.

περισσότερα


Άποψη της πόλης της Κέρκυρας. Στο βάθος διακρίνεται το Παλαιό Φρούριο της πόλης. Στο πρώτο επίπεδο η βενετική οχύρωση της πόλης (Νέο Φρούριο).

περισσότερα


Χάρτης της Κέρκυρας.

περισσότερα


Άποψη της πόλης της Κέρκυρας από τη νησίδα Βίδο. Στον λόφο το Νέο Φρούριο της Κέρκυρας (1859).

περισσότερα


Το Νέο Φρούριο της Κέρκυρας στα 1866.

περισσότερα


Άποψη της πόλης της Κέρκυρας. Στο βάθος διακρίνεται το Παλαιό Φρούριο και στα δεξιά το Νέο Φρούριο.

περισσότερα


Άποψη της πόλης της Κέρκυρας. Στα αριστερά διακρίνεται τμήμα του Παλαιού Φρουρίου της πόλης. Στο βάθος δεξιά το Νέο Φρούριο.

περισσότερα


Άποψη της πόλης της Κέρκυρας. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνεται η βενετική οχύρωση της πόλης, και στο βάθος δεξιά το Παλαιό Φρούριο.

περισσότερα


Η θέα προς τα Ακροκεραύνια όρη στην Αλβανία, από την Κέρκυρα. Στο βάθος διακρίνεται η πόλη της Κέρκυρας με το Παλαιό και το Νέο Φρούριο.

περισσότερα


Η πόλη της Κέρκυρας με το Παλαιό Φρούριο και το Νέο Φρούριο.

περισσότερα


Άποψη των βουνών της Αλβανίας από χωριό κοντά στην πόλη της Κέρκυρας (1839). Στο βάθος το Παλαιό Φρούριο της πόλης.

περισσότερα


Άποψη της πόλης της Κέρκυρας από τις Κυνοπιάστες.

περισσότερα


Η πόλη της Κέρκυρας από τη Γαρίτσα, περιοχή έξω από το βόρειο τείχος της πόλης στην οποία σύμφωνα με την παράδοση βρίσκονταν οι κήποι του Αλκίνοου, βασιλιά των Φαιάκων.

περισσότερα


Η πόλη της Κέρκυρας από το δάσος με τις καστανιές στο δρόμο προς το Κομπίτσι.

περισσότερα


Η πόλη της Κέρκυρας από το δάσος με τις καστανιές στο δρόμο προς την Κάτω Γαρούνα

περισσότερα


Το χωριό Καστράδες (σήμερα Γαρίτσα) και η παλαιά πόλη της Κέρκυρας.

περισσότερα


Άποψη της πόλης της Κέρκυρας από τα βόρεια.

περισσότερα


Άποψη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας από τον βυζαντινό ναό των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου στη Γαρίτσα, Κέρκυρα.

περισσότερα