Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Θόλος του Βράχου - Qubbat As-Sakhrah (Ιερουσαλήμ) (22 Θέματα)

Όψη και κάτοψη του Τεμένους του Τρούλου (ή Θόλου) του Βράχου, στο Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Το σπήλαιο που βρίσκεται κάτω από το Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ (Πηγάδι των Ψυχών). Η κολυμπήθρα της Βηθεσδά με το τέμενος του Θόλου του Βράχου στο βάθος.

περισσότερα


Άποψη της Ιερουσαλήμ. Α. Η οικία του Πόντιου Πιλάτου. Β. Ο Θόλος του Βράχου, το τέμενος που ανεγέρθη στη θέση του Ναού του Σολομώντα. Γ. Η Αψίδα του «Ιδέ ο Άνθρωπος» (Ecce Homo) στην Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Άποψη της Ιερουσαλήμ, όπου σημειώνονται ορισμένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της πόλης, μεταξύ των οποίων το λεγόμενο σπίτι του Καϊάφα (Α), ο Θόλος του Βράχου (Β), το Όρος των Ελαιών (Ε), το σπίτι όπου κατά την παράδοση διέμεινε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης (Ν). Δεν υπάρχει όμως αναφορά στον Πανάγιο Τάφο.

περισσότερα


Χάρτης της Ιερουσαλήμ, στον οποίο σημειώνονται τα σημαντικότερα προσκυνήματα και αξιοθέατα της πόλης.

περισσότερα


Χάρτης της Ιερουσαλήμ όπου σημειώνονται τα σημαντικότερα προσκυνήματα.

περισσότερα


Η Ιερουσαλήμ από την κοιλάδα του Ιωσαφάτ.

περισσότερα


Η Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών.

περισσότερα


Ο Θόλος του Βράχου (το τέμενος που ανεγέρθη στη θέση του Δεύτερου Ναού του Σολομώντα) στην Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Άποψη της Ιερουσαλήμ από το Όρος των Ελαιών. Στο βάθος ο Θόλος του Βράχου.

περισσότερα


Το Όρος Σιών (άνω πόλη) στην Ιερουσαλήμ. Στο πρώτο επίπεδο τμήμα του εξωτερικού περιβόλου του Θόλου του Βράχου. Στο βάθος αριστερά ο μιναρές της οικίας του Πασά της πόλης.

περισσότερα


Ο Θόλος του Βράχου στην Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Το μαμελουκικής περιόδου "Εαρινό Μινμπάρ", θέση του ιερωμένου κατά τις μουσουλμανικές λειτουργίες, στον περίβολο του Θόλου του Βράχου στην Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Πανοραμική άποψη της Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Το τέμενος του Θόλου του Βράχου στην Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Η Ιερουσαλήμ από τα βορειοδυτικά. Στο βάθος αριστερά το τέμενος του Θόλου του Βράχου.

περισσότερα


Άποψη της Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών.

περισσότερα


Χάρτης της Ιερουσαλήμ με τα τείχη και τα σημαντικότερα μνημεία. Στη θέση 21 το τέμενος του Θόλου του Βράχου.

περισσότερα


Άποψη της Ιερουσαλήμ από την κοιλάδα του Ιωσαφάτ (κοιλάδα των Κέδρων). Στο πρώτο επίπεδο ο Θόλος του Βράχου.

περισσότερα


Ο Θόλος του Βράχου στην Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Άποψη του Θόλου του Βράχου στην Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Χάρτης της Ιερουσαλήμ. Κάτω αριστερά ο Θόλος του Βράχου.

περισσότερα