Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Μνημείο του Φιλοπάππου (Αθήνα) (41 Θέματα)

Το μνημείο του Φιλοπάππου και η Ακρόπολη.

περισσότερα


Πανοραμική άποψη της Αθήνας με τον λόφο του Φιλοπάππου

περισσότερα


Το Μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Αθήνα. Το μνημείο του Φιλοπάππου στον λόφο Μουσών. Βορειοανατολική άποψη.

περισσότερα


Το μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Το μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Το Μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Το Μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Το Μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Το μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Άποψη του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού. Στη σκηνή βόσκουν τα άλογα του φρούραρχου της Ακρόπολης.

περισσότερα


Το Μνημείο του Φιλοπάππου στην Αθήνα. Ο James Stuart και ο Nicholas Revett με τον James Dawkins και τον Robert Wood μελετούν το μνημείο. Ο Wood αποτυπώνει την επιγραφή. O γενίτσαρος που τους συνοδεύει ετοιμάζει καφέ. Απεικονίζεται βοσκός με τις κατσίκες του. Στο βάθος διακρίνεται ο Σαρωνικός κόλπος.

περισσότερα


Κατόψεις του Mνημείου του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Φανταστική αναπαράσταση της πρόσοψης του Μνημείου του Φιλοπάππου με βάση τις αρχαίες πηγές.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος στον κεντρικό άξονα του Μνημείου του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Μνημείο του Φιλοπάππου: όψη της βάσης, της παραστάδας, του επικράνου του κάτω επιπέδου και βάση παραστάδας του δευτέρου επιπέδου.

περισσότερα


Μνημείο του Φιλοπάππου: Εικ. 1. Η κρηπίδα, η βάση, η παραστάδα, το επίκρανο και το επιστύλιο στην πίσω όψη του μνημείου. Εικ. 2. Άνοψη της παραστάδας. Εικ. 3. Πλάγια όψη τμήματος του επικράνου. Εικ. 4. Τμήμα πλαισίου της άνω αριστερής γωνίας της ορθογωνικής κόγχης.

περισσότερα


Μνημείο του Φιλοπάππου: Εικ. 1. Επίκρανο παραστάδας και θριγκός της πρόσοψης στο άνω επίπεδο του μνημείου. Εικ. 2. Τομή του επικράνου.

περισσότερα


Ανάγλυφο στην πρόσοψη του Μνημείου του Φιλοπάππου: Η ανακήρυξη του Φιλοπάππου σε ύπατο της Αθήνας.

περισσότερα


Ανδρικές μορφές, τμήμα του αναγλύφου της πρόσοψης του Μνημείου του Φιλοπάππου το οποίο αναπαριστά την ανακήρυξη του Φιλοπάππου σε ύπατο της Αθήνας.

περισσότερα


Τμήμα του αναγλύφου της πρόσοψης του μνημείου του Φιλοπάππου (η ανακήρυξη του Φιλοπάππου σε ύπατο της Αθήνας).

περισσότερα


Ο ανδριάντας του Φιλοπάππου στο κέντρο του ομώνυμου μνημείου. Στα δεξιά του ο ανδριάντας του παππού του, Αντίοχου Δ΄ της Κομμαγηνής.

περισσότερα


Το Μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Το Μνημείο του Φιλοπάππου στην Αθήνα.

περισσότερα


Σύνθεση: Το Μνημείο του Φιλοπάππου και σκηνή ανασκαφών στον Θορικό, αρχαίος οικισμός στην κορυφή του λόφου Βελατούρι, κοντά στο Λαύριο.

περισσότερα


Σύνθεση: Ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο μαζί με το Μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Άποψη της Ακρόπολης από τα βορειοδυτικά. Στο βάθος το Μνημείο του Φιλοπάππου.

περισσότερα


Επιγραφή από το Μνημείο του Φιλοπάππου στην Αθήνα.

περισσότερα


Ο λόφος του Φιλοπάππου με το ομώνυμο μνημείο.

περισσότερα


Ο ναός της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη των Αθηνών. Στο βάθος διακρίνονται ο λόφος των Μουσών με το μνημείο του Φιλοπάππου, η Αίγινα και τα βουνά της Αργολίδας.

περισσότερα