Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Πύλη του Αδριανού (Αθήνα) (51 Θέματα)

Αθήνα. Νοτιοανατολική άποψη (πριν το 1834).

περισσότερα


Αθήνα. Η Καμαρόπορτα (Πύλη του Αδριανού) και οι στύλοι του Ολυμπιείου Διός. Δυτική άποψη (μετά το 1834).

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού στην Αθήνα.

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού.

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού.

περισσότερα


Ο Ναός του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα.

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού.

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού.

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού στην Αθήνα.

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού και ο Ναός του Ολυμπίου Διός.

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού στην Αθήνα με τον Ναό του Ολυμπίου Διός και στο βάθος τον Ναό της Αγροτέρας Αρτέμιδος ή Μητρώον εν Άγραις (Παναγία στην Πέτρα). Απεικονίζονται Αρβανίτες ποιμένες που οδηγούν τα πρόβατά τους στη βοσκή.

περισσότερα


Κάτοψη του κάτω τμήματος της Πύλης του Αδριανού.

περισσότερα


Κάτοψη του άνω τμήματος της Πύλης του Αδριανού.

περισσότερα


Η νοτιοανατολική όψη της Πύλης του Αδριανού.

περισσότερα


Πύλη του Αδριανού: Εικ. 1. Τομή καθ' ύψος. Εικ. 2. Πλάγια όψη.

περισσότερα


Πύλη του Αδριανού: Εικ. 1. Παραστάδα με βάση, επίκρανο και θριγκός του κάτω τμήματος του μνημείου. Εικ. 2. Τομή επικράνου.

περισσότερα


Πύλη του Αδριανού: Εικ. 1.΄Οψη ποσταμέντου (υψηλό βάθρο) κίονα. Εικ. 2. Όψη επικράνου παραστάδας. Εικ. 3. Τομή επικράνου. Εικ. 4. Άνοψη παραστάδας.

περισσότερα


Πύλη του Αδριανού: Εικ. 1 και 2. Όψη δεξιάς παραστάδας της αψίδας με τη βάση, το επίκρανο και τη γένεση της αψίδας σε αψιδόλιθο, και τομή του επικράνου της. Εικ. 3 και 4. Όψη επικράνου και τομή αυτού.

περισσότερα


Πύλη του Αδριανού: Εικ. 1. Όψη ημικίονα του άνω τμήματος με τη βάση, το κιονόκρανο και τον θριγκό του. Εικ. 2. Τομή του ίδιου κιονοκράνου. Εικ. 3. Αποτύπωση της καμπύλης του άβακα του κιονοκράνου.

περισσότερα


Πύλη του Αδριανού: Εικ. 1. Όψη πεσσού με βάση και επίκρανο. Εικ. 2. Τομή του κιονοκράνου. Εικ. 3. Η καμπύλη του άβακα του κιονοκράνου. Εικ. 4. Τομή του επιστυλίου και των φατνωμάτων της οροφής του άνω τμήματος του μνημείου. Εικ. 5. Το ήμισυ του άνθους στην κορυφή του αετώματος .

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού στην Αθήνα. Στο βάθος ο Ναός του Ολυμπίου Διός.

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού στην Αθήνα: Εικ. 1. Άνοψη του νοτίου πυλώνα. Εικ. 2. Άνοψη των βορείων κιόνων του ορόφου. Εικ. 3. Όψη δυτική της Πύλης. Εικ. 4 και 5. Τμήμα της όψης του θριγκού κάτω και άνω ορόφου.

περισσότερα


Άποψη της Πύλης του Αδριανού στην Αθήνα. Κάτοψη του μνημείου. Κορινθιακά κιονόκρανα από την Πύλη του Αδριανού (Α), από το Πόρτιτσι στα περίχωρα της Νάπολης (Β) και από τη Σαλαμίνα της Κύπρου (C). Κάτοψη του Ναού του Ολυμπίου Διός (Ολυμπίειον) στην Αθήνα.

περισσότερα


Σύνθεση: Ο Ναός του Ολυμπίου Διός και στα αριστερά οθωμανικό νεκροταφείο δίπλα σε μουσουλμανικό τέμενος. Στο βάθος διακρίνεται η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας και η Πύλη του Αδριανού.

περισσότερα


Σύνθεση: Η Πύλη του Αδριανού μαζί με τον χώρο όπου υπήρχε το Ωδείο του Περικλέους ή Ωδείο της Αθήνας. Στο βάθος αριστερά διακρίνεται ο Ναός του Ολυμπίου Διός.

περισσότερα


Η Πύλη του Αδριανού: Εικ. 1. Όψη. Β. Όψη του θριγκού της αψίδας. C. Όψη του θριγκού του ορόφου της αψίδας. Εικ. 2. Άνοψη του νοτίου πυλώνα.Εικ. 3. Άνοψη των βορείων κιόνων του ορόφου. H Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς: Εικ. 4. Πρόσοψη. D. Όψη τμήματος κίονα, θριγκού και γείσου. Ε. Όψη τμήματος κίονα και κιονόκρανου.

 

 

περισσότερα


Χάρτης της Αθήνας. Ο συγγραφέας σημειώνει τα μνημεία και τα αξιοθέατα της πόλης.

περισσότερα


Άποψη το Χορηγικού Μνημείου του Θρασύλλου (Παναγιά η Σπηλιώτισσα). Στα δεξιά διακρίνεται η Πύλη του Αδριανού και ο Ναός του Ολυμπίου Διός.

περισσότερα


Ο Ναός του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Στο βάθος διακρίνεται η Πύλη του Αδριανού και στα δεξιά η Ακρόπολη.

περισσότερα


Σελίδα τίτλου β΄μέρους. Στην ένθετη παράσταση η Πύλη του Αδριανού στην Αθήνα.

περισσότερα